Friebelová Jana, Ing., Ph.D.

- Ph.D. v oboru Řízení a ekonomika podniku (ZF JU - 2004)

- Ing. v oboru Provozní podnikání (ZF JU - 1995)

  

Odborné zaměření:

- simulační metody,

- vícekriteriální hodnocení variant,

- síťová analýza.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KMR Kvantitativní metody v rozhodování KMI Ano
KMINF Manažerská informatika 1 KMI Ano
KOA Operační výzkum KMI Ano
KRM Rozhodovací modely KMI Ano Ano
RM Rozhodovací modely KMI Ano Ano
TSPP Tvorba a softwarová podpora projektů KMI Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Modelling of Migration Based on Socioeconomic Factors
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Kernerová Naděžda
STOCHASTIC ANALYSIS OF PROFITABILITY OF THE PIG BREEDING PROCESS
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Using DEA for Evaluation of Development of The Districts in The Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Kernerová Naděžda
Friebelová Jana
Stochastic analysis of profitability of the pig breeding process - case study
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Using Malmquist index for evaluation of life quality development in the districts of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Využití simulační techniky pro optimalizaci v oblasti živočišné výroby
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Marinov Lukáš
Stochastic analysis of costs during the pig breeding process
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Kvantitativní metody, normativní ekonomie a regionální rozvoj
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Quantitative evaluation of life quality of Czech districts
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Friebelová Jana
...
Regionální rozvoj - přístupy a nástroje
2012 KNIHA Učebnice
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Stochastic analysis of maintenance process costs in the IT industry: a case study
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Efficiency evaluation of selected agricultural enterprises considering also negative data
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebelová Jana
Friebel Ludvík
Šulista Marek
Komparativní analýza krajů České republiky dle vybraných kritérií metodou DEA
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebelová Jana
Friebel Ludvík
Life Quality Evaluation in Regions of The Czech Republic According to Selected Criteria Using The DEA Methods
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Quantitative Methods, Normative Economy and Regional Development
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Faltová Leitmanová Ivana
Normative Economics or Improvement of Economic Life at Regional Level in the Czech Republic
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Faltová Leitmanová Ivana
...
Regional Comparison with the Use of Variables Influencing the Range and Structure of the Economic Active Population in Districts of the Czech Republic (LAU1)
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Rozhodovací stromy vs simulace pro stanovení minimálních nákladů na údržbu v oblasti IT
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Stochastic analysis of maintenance process costs in IT industry - a case study
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebelová Jana
Friebel Ludvík
Hodnocení krajů České republiky metodou DEA
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Modified DEA Models and Their Use in Optimization of Production Structure in Agricultural Enterprices in The Czech Republic
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebelová Jana
Friebel Ludvík
Marková K
Možnosti využití DEA modelů pro hodnocení efektivity stanic hasičského záchranného sboru
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebelová Jana
Operační analýza
2009 KNIHA Učebnice
Detail Moudrý Jan
Konvalina Petr
Moudrý Jan
...
Friebelová Jana
Perennial Grasslands and Agroenvironmental Programme Effects
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebelová Jana
Friebel Ludvík
Usage of Modified DEA Models for Improvement of The Production Structure in Agriculture
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebelová Jana
Friebel Ludvík
Problems in Evaluation of Efficiency with Data Envelopment Analysis Model
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Stanovení efektivity při neradiální projekci v modelech DEA
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Friebel Ludvík
Friebelová Jana
Dobiáš Leoš
Tvorba softwarové podpory pro výuku metody DEA
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Friebelová Jana
Vybrané kapitoly z operační analýzy
2008 KNIHA Skripta
Vložit vše do košíku 1 - 29 z 29