Rost Michael, Ing., Ph.D.

Rost Michael, Ing., Ph.D.

Zaměřuji se na aplikovanou statistiku, dále pak na metodologii plánování experimentů a klasifikační metody. Během svého dosavadního působení na EF jsem byl spoluřešitelem a řešitelem několika grantů včetně grantu GAČR. Pravidelně spolupracuji s AVČR. Jsem spoluautorem více než  20 impaktových publikací s citačním ohlasem cca 100 a více než šedesáti neimpaktových publikací. Hirschův index činí 7.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
MEVY2 Metod. vědeck.výzkumu II. - stat.analýzy USV Ano Ano
KMVVM Metody výzkumu veřejného mínění KMI Ano Ano
MVVM Metody výzkumu veřejného mínění KMI Ano Ano
YSCEV Stat. Comp. Envir. and Visualisation KMI Ano Ano Ano
OSMMA Stat. Methods - Marketing Applications KMI Ano Ano
YSTMA Stat. Methods - Marketing Applications KMI Ano Ano Ano Ano
STAOS Statistická analýza dat UOP
STATI Statistická analýza dat UOP Ano
KSTMA Statistické metody - marketing. aplikace KMI Ano Ano Ano
STMA Statistické metody - marketing. aplikace KMI Ano Ano Ano Ano
KSTAE Statistické metody v ekonomii KMI Ano Ano Ano
STATE Statistické metody v ekonomii KMI Ano Ano Ano
KSMAC Statistické modelování a analýza č. řad KMI Ano Ano
KSVV Statistické výp. prostředí a vizualizace KMI Ano Ano Ano
SVV Statistické výp. prostředí a vizualizace KMI Ano Ano Ano
KTPS Teorie pravděpodobnosti a statistika KMI Ano
TPS Teorie pravděpodobnosti a statistika KMI Ano Ano
CTS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano
KTPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano Ano Ano
TPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano Ano Ano
TS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano Ano
CTS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano
KTPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano Ano
TPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano Ano Ano
TS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano Ano
VSPR Vyrovnávací seminář z pravděpodobnosti KMI Ano Ano
KZZD Získávání znalostí z databází KMI Ano Ano
ZZD Získávání znalostí z databází KMI Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Sak Bohumil
Jandova Anna
Dolezal Karel
...
Rost Michael
...
Effects of selected Indonesian plant extracts on E. cuniculi infection in vivo
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Velemínský Miloš
Velemínský Miloš
Rost Michael
...
Studie negativních zážitků z dětství (ACE) v České republice
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Dvořáková Líšková Zuzana
Žijí v různých venkovských oblastech i různí lidé?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Wagnerová Pavla
Sak Bohumil
McEvoy John
Rost Michael
...
Cryptosporidium parvum and Enterocytozoon bieneusi in American Mustangs and Chincoteague ponies
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Two Recursive Partitioning Methods and their Application for Credit Risk Evaluation
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Vývoj vzdělanostní struktury českého venkova mezi sčítáními 2001 a 2011 z pohledu prostorové analýzy dat
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Tlustý Pavel
...
Ekonomická struktura české populace z pohledu prostorové analýzy dat
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Wagnerová Pavla
Sak Bohumil
McEvoy John
Rost Michael
...
Genetic diversity of Cryptosporidium spp. including novel identification of the Cryptosporidium muris and Cryptosporidium tyzzeri in horses in the Czech Republic and Poland
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
Kopta Daniel
Rost Michael
...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Laatamna Abd Elkarim
Wagnerová Pavla
Sak Bohumil
...
Rost Michael
...
Microsporidia and Cryptosporidium in horses and donkeys in Algeria: Detection of a novel Cryptosporidium hominis subtype family (Ik) in a horse
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Predicting Bonity of Clients through Two Recursive Partitioning Methods
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
...
Uncovering of interesting structures in bank loan data through Bayesian networks
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kváč Martin
Němejc Karel
Kestřánová Michaela
...
Rost Michael
...
Age related susceptibility of pigs to Cryptosporidium scrofarum infection
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Is it possible to use multi-criteria criteria decision making methods for rural typology?
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Másílko Jan
Hartvich Petr
Rost Michael
...
Potential for Improvement of Common Carp Production Efficiency by Mechanical Processing of Cereal Diet
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Březinová Monika
Holátová Darja
Krninská Růžena
...
Rost Michael
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Komunikace a podniková kultura.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Holátová Darja
Březinová Monika
Leština Jan
...
Rost Michael
...
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Společenská odpovědnost, rozvoj a vzdělávání, fluktuace a motivace, finanční výkonnost.
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Tlustý Pavel
Využití klasifikačních stromů při posuzování bonity klientů
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kváč Martin
McEvoy John
Loudova Martina
...
Rost Michael
...
Coevolution of Cryptosporidium tyzzeri and the house mouse (Mus musculus)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Comparison of the Different Classification Tools During Evaluation of the Bonity Clients
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Demografické stárnutí populace ČR z pohledu prostorové analýzy
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vácha František
Cepák Miloš
Urbánek Martin
...
Rost Michael
Impact Of Long-Term Storage On The Instrumental Textural Properties Of Frozen Common Carp (Cyprinus Carpio, L.) Flesh
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Slavíková Lenka
Malý Vítězslav
Rost Michael
...
Impacts of Climate Variables on Residential Water Consumption in the Czech Republic
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rost Michael
Friebel Ludvík
Modelig price of dwelling based on socioeconomic factors
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kváč Martin
Ondráčková Zuzana
Kvetonova Dana
...
Rost Michael
...
The Lesser Egyptian Gerbil (Gerbillus gerbillus) is a suitable host for the long-term propagation of Cryptosporidium andersoni
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Rost Michael
Kvantitativní metody, normativní ekonomie a regionální rozvoj
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Klicnarová Jana
Modelování regionálních procesů
2012 KNIHA Učebnice
Detail Francová Hana
Kozlová Lucie
Hrušková Martina
...
Rost Michael
Potřebnost sociálních služeb v kontextu prevence rizikového chování dětí a mladistvých
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Rost Michael
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Musil D.
Sadovský P.
Rost Michael
...
Vztah tvaru akromia a ruptury rotátorové manžety
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kváč Martin
Kodádková Alena
Sak Bohumil
...
Rost Michael
...
Activated CD8+T cells contribute to clearance of gastric Cryptosporidium muris infections.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hartvich Petr
Dvořák Petr
Holub M.
...
Rost Michael
...
Antropogenní a povodňové vlivy na ichtyofaunu horního toku Stropnice pod Novohradskými horami
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Škodová Parmová Dagmar
...
Classification Methods as a Tool for Discovering the Attributes with Influence on Modeled Socio-Economic Characteristic in the Studied Region
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
...
Classifications methods as a tool for discovering the attributes with influence on modells socio-economic characteristics in the studied region
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Tlustý Pavel
...
Identifikace faktorů ovlivňujících příjem z turismu prostřednictvím metodologie klasifikačních a regresních stromů
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kváč Martin
Hromadová Nikola
Květoňová Dana
Rost Michael
...
Molecular characterization of Cryptosporidium spp. in pre-weaned dairy calves in the Czech Republic: Absence of C. ryanae and management-associated distribution of C. andersoni, C. bovis and C. parvum subtypes.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sak Bohumil
Brady D
Pelikánová Markéta
...
Rost Michael
...
Unapparent Microsporidial Infection among Immunocompetent Humans in the Czech Republic.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
Development of Regional Distribution of Population in the Czech Republic 1869 - 2008 and its economic connections - Benešov district example
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Klicnarová Jana
Rost Michael
...
Development typology of demographic growth in the Czech Republic
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Urbánek M.
Hartvich Petr
Vácha František
Rost Michael
Investigation of fat content in market common carp (Cyprinus carpio) flesh during the growing season
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sak Bohumi
Kváč Martin
Květoňová Dana
...
Rost Michael
...
Seropositivity for Enterocytozoon bieneusi, Czech Republic
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hartvich Petr
Másílko Jan
Urbánek Martin
Rost Michael
...
Sledování produkční účinnosti krmiv u dvoletého amura bílého (Ctenopharyngodon idella) v poloprovozních pokusech
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hartvich Petr
Másílko Jan
Urbánek Martin
Rost Michael
...
Sledování produkční účinnosti krmiv u dvouletého amura bílého (Ctenopharyngodon idella) v poloprovozních pokusech
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hartvich Petr
Másílko Jan
Urbánek Martin
Rost Michael
...
Sledování produkční účinnosti krmiv u dvouletého amura bílého (Ctenopharyngodon idella) v poloprovozních pokusech
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Šulista Marek
...
Tourism potential from the spatial and statistic analysis point of view - on the example of the Třeboňsko Protected Landscape Area
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rost Michael
Klufová Renata
Tlustý Pavel
Využití R ve výuce statistiky
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika
Rost Michael
Mobil marketing
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Ondráčková Zuzana
Kváč Martin
Sak Bohumil
...
Rost Michael
Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium spp. in dairy cattle in South Bohemia, the Czech Republic
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Breitkreitz Márcia C.
Rampoldi Luca
Barboza Fernando D.
Rost Michael
...
Solid state characterization of amorphous atorvastatin calcium and analytical techniques to monitor its crystallization
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Rost Michael
Some Possibilities of a Player Behaviour in Stochastic Game
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Breitkreitz Márcia C.
Barboza Fernando D.
Rost Michael
...
Spectroscopic determination of atorvastatin calcium solid state after wet granulation process and in commercial dosage forms
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Rost Michael
Aplikacja lańcuchów Markowa do gier losowych
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klasifikační stromy jako alternativa k diskriminační analýze
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Čermáková Anna
Rost Michael
Biskup Roman
Possibilities of Graphical Interpretation of Decomposition Quality in Fuzzy Cluster Analysis
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tlustý Pavel
Rost Michael
Some Possibilities of a Player Behaviour in a Stochastic Game
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásová Petra
Rost Michael
Tendence vyhledávat mimořádné prožitky u vysokoškoláků ve vztahu k osobnostním charakteristikám
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Starý Jan
Rost Michael
The health status and milk performance of pastured and confined dairy herds in South Bohemia
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 58 z 58

Řešitel projektu

Nové metody pro Funkcionální ANOVu a její aplikace v ekonomických disciplínách
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby
Řešitel
Spoluřešitelé
Etika v řízení podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Hodnoceni rizikovosti a výkonnosti podniku
Řešitel
Spoluřešitelé
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Spoluřešitelé
Vytvoření multimediálních materiálů pro kurzy anglického jazyka English for Applied Sciences I, II a English for IT I, II
Řešitel
Spoluřešitelé