Mrkvička Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.

Odborné zaměření

 • Stochastická geometrie, statistika bodových procesů a náhodných množin.
 • Prostorová statistika.
 • Obecná statistika.

 

Granty

 • Klebanov L., Helisová K., Mrkvička T.: Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin GA ČR 19-04412S, 2019 - 2021. - spoluřešitel
 • Klebanov L., Mrkvička T.: Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech GA ČR 16-03708S, 2016 - 2018. - spoluřešitel
 • Stehlík M., Mrkvička T.: Testing and modelling of cancer, AKTION Czech Republic-Austria, Project 58p5, 2010-2011.
 • Beneš V., Mrkvička T.: Stochastická geometrie – nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie GA ČR P201/10/0472, 2010 - 2014. - spoluřešitel
 • Mrkvička T.: Konstrukce statistických testů v prostorové statistice, Juniorský grant - GA AV ČR KJB101420801, 2008-2011.
 • Mrkvička T.: Optimalizace odhadů charakteristik bodových procesů v RdPost doktorský grant - GA ČR 201/03/D062, 2003-2006.

 

Publikace - do 2019

 • Publikace ve Web Of Science: 60.
 • Citace bez autocitací ve Web of Science: 377.
 • H - index: 12.

 

Akademická kvalifikace

 • Mgr. v oboru teorie pravděpodobnosti - Karlova univerzita, Praha, 1999.
 • Ph.D. v oboru teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky - Karlova univerzita, Praha, 2002.
 • RNDr. v oboru teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky - Karlova univerzita, Praha, 2002.
 • Doc. v oboru statistika - Mendelova univerzita, Brno, 2011.

 

Ostatní aktivity

 • Garantem  bakalářského a navazujícího studijního programu Analýza v ekonomické a finanční praxi EF JU v Českých Budějovicích.
 • Člen redakční rady ACTA UNIVERSITATIS BOHEMIAE MERIDIONALES.
 • Organizace 2 mezinárodních workshopů v prostorové statistice.
 • Člen Spatial statistic society.

 

Moje osobní stránky.

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YFINM Financial Mathematics KMI Ano Ano Ano
FPMAT Finanční a pojistná matematika KMI Ano Ano Ano
KFPMA Finanční a pojistná matematika KMI Ano Ano
FINM Finanční matematika KMI Ano Ano
KFINM Finanční matematika KMI Ano Ano
XHKD Hodnocení kvantitativních dat KBI Ano
XHKD Hodnocení kvantitativních dat KMA Ano
DKME Kvantitativní metody v ekonomii KMI Ano
DMSWA Methodology of Scientific Work KMI Ano
DMVP Metodologie vědecké práce KUF Ano
KPOJM Pojistná matematika KMI Ano Ano Ano
POJM Pojistná matematika KMI Ano Ano Ano
XPMA Program Mathematica ve výuce i v praxi KMA Ano
XPMAP Program Mathematica ve výuce i v praxi KMA Ano
DKMEA Quantitative Methods in Economy KMI Ano
OSMMA Stat. Methods - Marketing Applications KMI Ano Ano
STATE Statistické metody v ekonomii KMI Ano
SME Stochastické modely v ekonomii KMI Ano Ano
KTPS Teorie pravděpodobnosti a statistika KMI Ano Ano
TPS Teorie pravděpodobnosti a statistika KMI Ano Ano Ano
CTS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano Ano
TPS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano
TS1 Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 KMI Ano Ano
KTPS2 Teorie pravděpodobnosti a statistika 2 KMI Ano Ano Ano
KTPSA Theory of Probability and Statistics KMI Ano Ano Ano Ano
TPSA Theory of Probability and Statistics KMI Ano Ano Ano Ano
YTPS Theory of Probability and Statistics KMI Ano Ano Ano Ano
KPS1A Theory of Probability and Statistics 1 KMI Ano Ano
OTPS1 Theory of Probability and Statistics 1 KMI Ano Ano Ano
TPS1A Theory of Probability and Statistics 1 KMI Ano Ano Ano
TS1A Theory of Probability and Statistics 1 KMI Ano Ano Ano
YTPS1 Theory of Probability and Statistics 1 KMI Ano Ano Ano
KPS2A Theory of Probability and Statistics 2 KMI Ano Ano Ano
OTPS2 Theory of Probability and Statistics 2 KMI Ano Ano Ano
TPS2A Theory of Probability and Statistics 2 KMI Ano Ano Ano
TS2A Theory of Probability and Statistics 2 KMI Ano Ano Ano
YTPS2 Theory of Probability and Statistics 2 KMI Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Mrkvička Tomáš
A homogeneity test for comparing gridded-spatial-point patterns by means of space filling curves with run-length collapse of empty and low valued cells
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Baran Roman
Juza Tomas
Tuser Michal
...
Mrkvička Tomáš
...
A novel upward-looking hydroacoustic method for improving pelagic fish surveys
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Clustering of Companies in an Inhomogeneous Space
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Klufová Renata
...
Detection of firms´ clustering by local scaling
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Šmejkal Marek
Baran R.
Blabolil P.
...
Mrkvička Tomáš
...
Early life-history predator-prey reversal in two cyprinid fishes
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Myllymaki Mari
Mrkvička Tomáš
Grabarnik Pavel
...
Global envelope tests for spatial processes
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Globální obálkové testy aneb jak otestovat vhodnost statistického modelu na základě funkcionální charakteristiky
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Level set Cox processes
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Mrkvička Tomáš
Myllymäki Mari
Hahn Ute
Multiple Monte Carlo testing, with applications in spatial point processes
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Nonparametric inference for functional-on-scalar linear models applied to knee kinematic hop data after injury of the anterior cruciate ligament
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Mrkvička Tomáš
Soubeyrand Samuel
On parameter estimation for doubly inhomogeneous cluster point processes
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
On TwoStage Monte Carlo tests for composite hypotheses
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Mrkvička Tomáš
Point process-based modeling of multiple debris flow landslides using INLA: an application to the 2009 Messina disaster
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Šmejkal Marek
Ricard Daniel
Vejrik Lukas
Mrkvička Tomáš
...
Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
The effect of Credit Risk Management on Profitability: An Empirical Study of Private Banks in Syria
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Mrkvička Tomáš
Two Powerful New Tests for Equality of Several Covariance Functions for Functional Data
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Tlustý Pavel
Mrkvička Tomáš
Šulista Marek
Current Real-life Issues Analysed in a Course of Financial Mathematics
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Mrkvička Tomáš
Marked Point Process models for the admissions of heart failured patients
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Mrkvička Tomáš
Soubeyrand Samuel
Myllymäki Mari
...
Monte Carlo testing in spatial statistics, with applications to spatial residuals
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopecký Jiří
Mrkvička Tomáš
On the Bayesian estimation for the stationary Neyman-Scott point processes
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Blabolil Petr
Ricard Daniel
Peterka Jiri
...
Mrkvička Tomáš
...
Predicting asp and pikeperch recruitment in a riverine reservoir
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Klufová Renata
...
Recognition of spatial relationships of companies by local scaling
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Mrkvička Tomáš
Řízení devizové expozice podniku
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Jošt Jiří
Havlisová Helena
Mrkvičková Iva
...
Mrkvička Tomáš
Social aspects of dyslexia: A case of transparent orthography
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Baran Roman
Kubecka J.
Kubin M.
...
Mrkvička Tomáš
...
Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O-2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Roznovska Becva River, Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Deviation Test Construction and Power Comparison for Marked Spatial Point Patterns
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Sajdlová Zuzana
Drastik V.
Juza T.
...
Mrkvička Tomáš
...
Fish behaviour in response to a midwater trawl footrope in temperate reservoirs
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hermann Philipp
Mrkvička Tomáš
Mattfeldt Torsten
...
Fractal and stochastic geometry inference for breast cancer: a case study with random fractal models and Quermass-interaction process
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Managerial calculations in terms of logic, analytical microeconomics and other theoretical disciplines
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Estlander Satu
Nurminen Leena
Mrkvička Tomáš
...
Sex-dependent responses of perch to changes in water clarity and temperature
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Berková Ilona
Mrkvička Tomáš
Spatial statistics: Recognition of Spatial Relationships of Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tlustý Pavel
Mrkvička Tomáš
Šulista Marek
The Annual Percentage Rate - Complexness and Ambiguity
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Soubeyrand Samuel
Mrkvička Tomáš
Penttinen Antti
A Nonstationary Cylinder–Based Model Describing Group Dispersal in a Fragmented Habitat
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Distinguishing different types of inhomogeneity in Neyman-Scott point processes
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tušer Michal
Frouzova Jaroslava
Balk Helge
...
Mrkvička Tomáš
...
Evaluation of potential bias in observing fish with a DIDSON acoustic camera
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Muška Milan
Kubečka Jan
Two step estimation for Neyman-Scott point process with inhomogeneous cluster centers
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tušer Michal
Prchalova M.
Mrkvička Tomáš
...
A simple method to correct the results of acoustic surveys for fish hidden in the dead zone
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Berec Luděk
Mrkvička Tomáš
Neglecting uncertainty behind Allee effect estimation may generate false predictions of population extinction risk
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Říha Milan
Hladik Milan
Mrkvička Tomáš
...
Post-spawning dispersal of tributary spawning fish species to a reservoir system
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vasek Mojmir
Prchalova Marie
Peterka Jiri
...
Mrkvička Tomáš
...
The utility of predatory fish in biomanipulation of deep reservoirs
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Muška Milan
Tuser Michal
Frouzova Jaroslava
...
Mrkvička Tomáš
...
To migrate, or not to migrate: partial diel horizontal migration of fish in a temperate freshwater reservoir
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svec P.
Honig V.
Szturcova D.
...
Mrkvička Tomáš
...
Use of GIS in spatial epidemiology - Tick borne-diseases as a model example
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Mrkvička Tomáš
Soubeyrand Samuel
Chadœuf Joel
Goodness-of-fit test of the mark distribution in a point process with non-stationary marks
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kratochvíl Michal
Mrkvička Tomáš
Vasek Mojmir
...
Littoral age 0+ fish distribution in relation to multi-scale spatial heterogeneity of a deep-valley reservoir
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Stehlík M
Mrkvička Tomáš
Filus J
...
Recent Developments on Testing in Cancer Risk: A Fractal and Stochastic Geometry
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Říha Milan
Jůza Tomas
Prchalová Marie
Mrkvička Tomáš
...
The size selectivity of the main body of a sampling pelagic pair trawl in freshwater reservoirs during the night
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Jůza Tomáš
Frouzová Jaroslava
BRÄMICK Uwe
...
Mrkvička Tomáš
...
The vertical distribution of fish in the open water area of a deep temperate mesotrophic lake assessed by hydroacoustics and midwater trawling
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prchalová Marie
Mrkvička Tomáš
Peterka Jiří
...
A model of gillnet catch in relation to the catchable biomass, saturation, soak time and sampling period
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Goreaud Francois
Chadoeuf Joel
Spatial prediction of the mark of a location-dependent marked point process: How the use of a parametric model may improve prediction
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Mattfeldt Torsten
Testing histological images of mammary tissues on compatibility with the Boolean model of random sets
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Říha Milan
Kubečka Jan
Prchalová Marie
Mrkvička Tomáš
...
The influence of diel period on fish assemblage in the unstructured littoral of reservoirs
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tušer Michal
Balk Helge
Mrkvička Tomáš
...
Validation of current acoustic dead-zone estimation methods in lakes with strongly sloped bottoms
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Prchalová Marie
Mrkvička Tomáš
Kubečka Jan
...
Fish activity as determined by gillnet catch: A comparison of two reservoirs of different turbidity
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Lauschmann Hynek
Circumference in Binary Images: Comparison of Continuous Representation and Global Stereological Estimation Methods
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vašek Mojmír
Kubečka Jan
Čech Martin
...
Mrkvička Tomáš
...
Diel variation in gillnet catches and vertical distribution of pelagic fishes in a stratified European reservoir
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Draštík V.
Kubečka Jan
Čech Martin
...
Mrkvička Tomáš
Hydroacoustic estimates of fish stocks in temperate reservoirs: day or night surveys?
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Říha Milan
Kubečka Jan
Vašek M.
...
Mrkvička Tomáš
...
Long-term development of fish populations in the Římov Reservoir
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Rataj
On Estimation of Intrinsic Volume Densities of Stationary Random Closed Sets via Parallel Sets in the Plane
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
On testing of general random closed set model hypothesis
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lauschmann Hynek
Mrkvička Tomáš
Perimeter in material images: Comparison of continuous representation and global stereological estimation methods
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Říha Milan
Kubečka Jan
Mrkvička Tomáš
...
Dependence of beach seine net efficiency on net length and diel period
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hladík
Kubečka Jan
Mrkvička Tomáš
...
Effects of the construction of a reservoir on the fish assemblage in an inflow river
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hladík M.
Kubečka Jan
Mrkvička Tomáš
...
Effects of the construction of a reservoir on the fish assemblage in an inflow river.
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
Estimation of intrinsic volumes via parallel sets in plane and space
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Mrkvička Tomáš
On estimation of intrinsic volume densities of stationary random closed sets
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 65 z 65

Řešitel projektu

Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin
Řešitel
Spoluřešitelé
Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech
Řešitel
Spoluřešitelé
Testování a modelování rakoviny
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Nové metody pro Funkcionální ANOVu a její aplikace v ekonomických disciplínách
Řešitel
Spoluřešitelé
Stochastická geometrie - nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém kurzové prevence
Řešitel
Spoluřešitelé
Testy dobré shody pomocí globálních obálek
Řešitel
Spoluřešitelé