Operační systémy 1

Zkratka předmětu KMI/KOSY1
Název předmětu Operační systémy 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/KOSY1
Název Operační systémy 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KMI/OSY1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět podává znalosti z teorie i praxe operačních systémů. V teoretické části se student seznámí s principy moderních operačních systémů a jejich historickým vývojem.
V praktické části se pak student seznámí s konkrétními operačními systémy a s jejich zaváděním a administrací. Student musí samostatně zvládnout některé úkony spojené s prací administrátora informačního systému.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích (80 %). Vypracování krátkodobých úkolů. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Obsah

1. Úvod - funkce a význam operačních systémů
2. Rozdělení a historie operačních systémů
3. Operační systémy firmy Microsoft
4. Operační systém UNIX
5. Operační systém Linux
6. Skriptovací jazyky - WS Hosts - Jsript, VBScript
7. Perl, Python
8. Instalace Linuxu
9. Konfigurace WWW a databázového serveru
10. Konfigurace souborového a tiskového serveru (Samba)
11. Správa uživatelů v jednotlivých OS
12. Bezpečnost OS
13. OS a školství. Licence software

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.Získané způsobilosti

Student získá základní představu o současných základních OS Windows a Linuxu. Naučí se tyto systémy spravovat a upravovat. Získá znalosti a dovednosti pro správu školní počítačové sítě.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Holcombe, J., Holcombe, C. Survey of Operating systems. Mc Graw Hill, New York, 2005.
  • Skočovský, L. Principy a problémy OS Unix. Science, 1993.
  • Bach, M. J. Principy operačního systému UNIX. SAS, 1993.
  • Bourne, S. R. The UNIX Systém. Addison-Wesley Publishing Comp., 1983. 1983.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF