Podnikání a obchodování na internetu

Zkratka předmětu KMI/KPOI
Název předmětu Podnikání a obchodování na internetu
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/KPOI
Název Podnikání a obchodování na internetu
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/POI
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je, aby studenti si osvojili základní terminologii v nové oblasti elektronického obchodování, metodické postupy při projektování vybraných informačních a komunikačních systémů internetového obchodování a uměli vytvářet jednoduché ekonomicky vyvážené vybrané modely elektronického obchodu. Součástí je i problematika projektování elektronického obchodu a strategického řízení elektronického obchodu a bezpečnosti provozu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracování samostatné práce z oblasti podnikání a obchodování na internetu (modely aukcí, problematika důvěry v online systémech atd.)

Obsah

Přednášky:
1. Systém a model elektronického obchodu - základní východiska;
2. Obchod a elektronické obchodování;
3. Modely elektronického obchodu (aplikace B2C, C2C, B2B);
4. Vlastnosti elektronického obchodu;
5. Marketing a reklama na Internetu, personalizace;
6. Bezpečnost elektronického obchodu a platební metody;
7. Portály, online media, sociální sítě;
8. Podnikatelský model, podnikatelský záměr;
9. Prostředky ICT pro e-obchod, implementace e-obchodu, problematika provozu;
10. Mobilní obchodování (m-commerce);
11. Problematika B2B obchodu

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.Získané způsobilosti

Studenti budou znát základní metodické postupy při projektování jednoduchých modelů elektronického obchodu, modelování struktur a chování dílčích částí elektronického obchodu a bezpečnosti vybraných částí těchto obchodů. Osvojí si základní pojmový aparát systémového pojetí elektronického obchodu a možnosti modelování jednotlivých částí různých typů elektronického obchodu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
Literatura
 • IN, L. E-business Innovation and Process Management. London, Cybertech Publishing, 2007.
 • POUR, J. Informační systémy a elektronické podnikání. Praha, VŠE, 2003.
 • VAN SLYKE G. (EDITOR). Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. London: IGI Global, 2008.
 • WOODS. W. Internetová tržiště pro 21. století. Praha: ImmoPress, 2004.
 • RADHAMANI, G., RADHA KRISHNA RAO, G. S. V. Web Services Security and E-Business. London, Idea, 2007.
 • CHAFFEY, D. E-business and E-commerce management : strategy, implementation and practice. Harlow: Prentice-Hall.
 • TURBAN, E. Electronic commerce 2004 : a managerial perspective. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2004.
 • RAYPORT, J. F., JAWORSKI, B. J. Introduction to e-commerce. Boston: McGraw-Hill/Irwin marketspaceU, 2001.
 • SADEH, N. M-Commerce Technologies, Services, and Business Models. Boston: Wiley, 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Demonstrace

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF