Vyrovnávací seminář z programování

Zkratka předmětu KMI/KVSP
Název předmětu Vyrovnávací seminář z programování
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/KVSP
Název Vyrovnávací seminář z programování
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KMI/VSP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět je koncipován jako propedeutika programování. Kurz je určen pro studenty, kteří si potřebují doplnit znalosti z programování. Obsahově jsou pokryta témata, na která navazuje výuka ostatních předmětů s programováním na Ekonomické fakultě.

Požadavky na studenta

Průběžné řešení projektových úkolů, tvorba vlastní aplikace v rámci samostatného projektu. Celková úspěšnost alespoň 65 %.

Obsah

Hlavní témata
- úvod, základní terminologie
- programovací jazyky, program, algoritmus
- datové typy, konstanty, proměnné, operátory, výrazy
- větvení, cykly, iterace
- objekty, třídy, členy třídy
- funkce, parametry, nepojmenované funkce, metody, delegáty
- pole, kolekce
- práce se soubory

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Studenti umí naprogramovat jednoduché a středně obtížné aplikace v programovacím jazyku C#.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Christian Nagel, Bill Evjen, Jay Glynn, Karli Watson, Morgan Skinner. C# 2008 - Programujeme profesionálně. Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2401-7.
  • Adam Freeman. Introducing Visual C# 2010. Apress, 2010. ISBN 978-1430231714.
  • John Sharp. Microsoft Visual C# 2010. Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3147-3.
  • Jim Keogh, Mario Giannini. OOP - Objektově orientované programování bez předchozích znalostí. Computer Press, 2010. ISBN 978-8025109731.
  • Meilir Page-Jones. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Grada, 2001. ISBN 80-247-0210-X.
  • Nagel, Christian, Glynn, Jay and Morgan Skinner. Professional C# 5.0 and .NET 4.5.1. Wiley: 2014, 2014. ISBN 978-1-118-83303-2.
  • Nagel, Christian. Professional C# 6 and .NET Core 1.0. Wiley: 2016, 2016. ISBN 978-1-119-09660-3.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní práce

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Test

Stáhnout jako PDF