Matematika 1

Zkratka předmětu KMI/MATEA
Název předmětu Matematika 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/MATEA
Název Matematika 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KMI/AMATA
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Aktivní účast na seminářích (100 %).
Vypracování sad domácích úloh (100 %).
Úspěšné napsání dvou zápočtových testů během semestru (více než 50%).
Složení písemné (více než 50%) a ústní části zkoušky.

Požadavky na studenta

Aktivní účast na seminářích (100 %).
Splnění každého ze dvou zápočtových testů na více než 50%.

Obsah

1 - Vektorová a maticová algebra;
2 - Vektorový prostor, lineární závislost a nezávislost, hodnost;
3 - Determinant a jeho aplikace;
4 - Inverzní matice, maticové rovnice;
5 - Soustavy lineárních rovnic;
6 - Regulární soustavy lineárních rovnic;
7 - Input-output analýza;
8 - Obecné řešení soustavy lineárních rovnic;
9 - Relace a zobrazení;
10 - Elementární funkce a jejich vlastnosti;
11 - Limita posloupnosti, vyšetřování konvergence;
12 - Aritmetická a geometrická posloupnost
13 - Nekonečné řady, konvergenční kritéria;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.

Získané způsobilosti

Student chápe základní pojmy lineární algebry, teorie funkcí, posloupností a nekonečných řad. Užívá základní algoritmy lineární algebry, pracuje s elementárními funkcemi, vyhodnocuje limity funkcí a konvergenci nekonečných řad.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D.
  • Přednášející: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., Mgr. Tomáš Roskovec, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
  • Cvičící: RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D., PhDr. Marek Šulista, Ph.D., Mgr. Klára Vocetková
Literatura
  • Nýdl, V., Lexová, R. Matematika (Část 1 - matematické struktury). skriptum ZF JU, ČB, 1996.
  • NÝDL et all. Matematika I. - Mathematics I. Cvičení - Seminar.
  • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences.
  • KLŮFA, J., COUFAL, J. Matematické struktury (Matematika A pro VŠE). Praha: VŠE, 1995.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF