Základy softwarového inženýrství

Zkratka předmětu KMI/OOP
Název předmětu Základy softwarového inženýrství
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/OOP
Název Základy softwarového inženýrství
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem je naučit základy objektově orientovaného programování s využitím programovacího jazyka. Filozofie OOP. Definování tříd, objekty, instance tříd. Metody třídy. Dědění, vícenásobná dědičnost. Soukromé proměnné a metody, pravidla rozsahu platnosti a jmenné prostory. Destruktory a správa paměti. Modelování tříd objektů pomocí UML.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Programování dílčích úložek, vytvoření projektové aplikace. Celková úspěšnost alespoň 65%.

Požadavky ke zkoušce:
Při zkoušce studenti prokáží znalost programování v programovacím jazyce.

Obsah

Přednášky:
1 - Objektově orientované koncepty programování
2 - Základy třídy, struktury, jmenné prostory, třídy, typ, dědičnost, abstrakce
3 - Třídy a rozhranní, vnořené třídy, struktury, jmenné prostory
4 - Deklarace tříd, atributy, modifikátory, základní třídy, deklarace rozhranní
5 - Atributy metod, modifikátory, formální parametry, předávání parametrů
6 - Modifikátory parametrů, návratové typy, přetěžování metod
7 - Polymorfismus, přetěžování členů třídy, zakrývání členů
8 - Operátory, přetěžování operátorů
9 - Konstanty, pole, vlastnosti, indexery, iterovatelné objekty
10 - Delegáty, události
11 - Výjimky
12 - Atributy, reflexe

Cvičení:
1 - Objektově orientované koncepty programování
2 - Základy třídy, struktury, jmenné prostory, třídy, typ, dědičnost, abstrakce
3 - Třídy a rozhranní, vnořené třídy, struktury, jmenné prostory
4 - Deklarace tříd, atributy, modifikátory, základní třídy, deklarace rozhranní
5 - Atributy metod, modifikátory, formální parametry, předávání parametrů
6 - Modifikátory parametrů, návratové typy, přetěžování metod
7 - Polymorfismus, přetěžování členů třídy, zakrývání členů
8 - Operátory, přetěžování operátorů
9 - Konstanty, pole, vlastnosti, indexery, iterovatelné objekty
10 - Delegáty, události
11 - Výjimky
12 - Atributy, reflexe

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Základy programování.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům objektově orientovaného programování, jsou prakticky schopni vytvářet základní modely tříd ve vývojovém prostředí a sestavovat základní objektově orientované programy v programovacím jazyku.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., RNDr. Josef Milota
 • Přednášející: Mgr. Radim Remeš
 • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
 • ROBINSON, S. et. al. C# Programujeme profesionálně. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-251-0085-5.
 • ANDREW, TROELSEN, Japikse, Philip. C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework. New York, 2015. ISBN 978-1-4842-1333-9.
 • Keogh, J., Giannini, M. OOP Objektově orientované programování bez předchozích znalostí. Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0973-9.
 • Page-Jones, M. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Grada Publishing, 2001.
 • NASH, T. Accelerated C# 2010. Apress, 2010.
 • MSDN Library. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms228593.aspx.
 • S. Bennett, R. Farmer. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education; 4 edition, 2010. ISBN 978-0077125363.
 • I. Griffiths. Programming C# 6.0: Create Windows Desktop and Web Applications. O Reilly Media, 2016. ISBN 978-1491922194.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Rozbor produktů pracovní činnosti studenta (technické práce), Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF