Operační systémy 1

Zkratka předmětu KMI/OSY1
Název předmětu Operační systémy 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/OSY1
Název Operační systémy 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět podává znalosti z teorie i praxe operačních systémů. V teoretické části se student seznámí s principy moderních operačních systémů a jejich historickým vývojem.
V praktické části se pak student seznámí s konkrétními operačními systémy, s jejich zaváděním a administrací a se základy skriptování v příkazové řádce (shellu). Student musí samostatně zvládnout některé úkony spojené s prací administrátora informačního systému.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích (80 %). Vypracování krátkodobých úkolů. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Obsah

Hlavní témata:
1. Úvod - Principy operačních systémů
2. Funkce a význam operačních systémů
3. Rozdělení a historie operačních systémů
4. Správa paměti
5. Procesy
6. Synchronizace, uváznutí procesů
7. Souborový systém
8. Windows, instalace
9. Windows, konfigurace služeb, správa uživatelů
10. Windows, příkazový řádek, skriptování
11. Linux, instalace
12. Linux, konfigurace služeb, správa uživatelů
13. Linux, příkazový řádek, skriptování

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět nemá žádnou prerekvizitu.Získané způsobilosti

Student získá základní představu o současných základních OS Windows a Linuxu. Naučí se tyto systémy spravovat a upravovat. Získá znalosti a dovednosti pro správu firemní počítačové sítě.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., Mgr. Radim Remeš
  • Cvičící: Mgr. Radim Remeš
Literatura
  • Holcombe, J., Holcombe, C. Survey of Operating systems. Mc Graw Hill, New York, 2005.
  • Skočovský, L. Principy a problémy OS Unix. Science, 1993.
  • Bach, M. J. Principy operačního systému UNIX. SAS, 1993.
  • Bourne, S. R. The UNIX Systém. Addison-Wesley Publishing Comp., 1983. 1983.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF