Theory of Probability and Statistics 1

Zkratka předmětu KMI/OTPS1
Název předmětu Theory of Probability and Statistics 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/OTPS1
Název Theory of Probability and Statistics 1
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/TPS1A
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

A basic introductory course devoted to basics of theory of probability.

Požadavky na studenta

Obsah

Contents of lectures:

1. Random events, combinatorics.

2. Classical definition and geometrical definition of probability. Examples.

3. Definition of probability, probability of intersection, union.

4. Dependent and independent random events.

5. Conditional probability. Bayes equations.

6. Discrete random variables. Distribution function.

7. Alternative, binomial, Poisson, geometrical distributions.

8. Continuous random variables.

9. Uniform, exponential normal distributions.

10. Two random variables, expectation and variability of sum of random variables.

11. Dependent and independent random variables, covariance, correlation.

12. Low of large numbers.

13. Central limit theorem

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Přednášející: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
  • Cvičící: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF