Mathematics 2

Zkratka předmětu KMI/YMAII
Název předmětu Mathematics 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KMI/YMAII
Název Mathematics 2
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KMI/MAIIA
Vyloučené předměty KMI/MATII, KMI/M2
Podmiňující KMI/CM1, KMI/KMATA, KMI/KMATI, KMI/MATI, KMI/MATIA, KMI/M1, KMI/M1A, KMI/YMATI
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Druhá část základního kurzu inženýrské matematiky. Je zaměřena na základy diferenciálního a integrálního počtu jedné reálné proměnné, diferenciálního počtu více proměnných. Důraz je kladen na aplikace v ekonomii. Kurz se vyučuje v anglickém jazyce.

Požadavky na studenta

- active participation in all seminars
- completion of all tasks in Moodle - the firts part of the tasks till the end of week 6, the rest till the end of week 13
- to answer at least 8 questions right (out of 15) in two tests - taken in week 7 and 14; ech test can be taken twice only; time allocated is 80 minutes
- to succeed in the examination (at least 50%) which has two parts: written (4 complex problems, time allocated is 40 minutes) and oral (time allocated is 10 minutes)

Obsah

1 - Limita a spojitost funkce;
2 - Derivace, diferenciál;
3 - Technika derivování;
4 - Aplikace derivace prvního řádu;
5 - Derivace vyšších řádů a jejich aplikace;
6 - Neurčitý integrál, technika integrování, diferenciální rovnice;
7 - Určitý integrál a jeho aplikace;
8. - Funkce více reálných proměnných;
9 - Parciální derivace, diferenciál;
10 - Lokální extrémy funkcí více proměnných;
11 - Vázané a absolutní extrémy 2 proměnných a jejich aplikace;
12 - Užití software MAPLE V v lineární algebře;
13 - Užití software MAPLE V v matematické analýze;

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Matematika I (MATI, MATIA).

Získané způsobilosti

Student chápe fundamentální pojmy diferenciálního a integrálního počtu. Předvádí základní techniky derivování a integrování a jejich aplikace. Řeší optimalizační úlohy. Ovládá matematický software MAPLE. Studenti plní všechny povinnosti v anglickém jazyce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • BUDNICK, F. S. Applied Mathematics for Business, Economics and the Social Sciences.
  • HOFFMAN, L. D., BRADLEY, G. L. Calculus for Business, Economics and the Social and Life Sciences. New York: McGraw Hill, 1992.
  • NÝDL et all. Matematika II. - Mathematics II. Cvičení - Seminar.
  • Nýdl et al. MATHEMATICS 2 - Exercises, questions, applications. 2015.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF