Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Inovace předmětu Podnikání a obchodování na internetu
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovace předmětu Projektování informačních systémů
Řešitel
Spoluřešitelé
Martingalové aproximace a U-statistiky
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely analýzy obalu dat v hodnocení efektivnosti produktivity podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Nové metody pro Funkcionální ANOVu a její aplikace v ekonomických disciplínách
Řešitel
Spoluřešitelé
Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin
Řešitel
Spoluřešitelé
Optimalizace transportních toků s ohledem na ekonomickou náročnost
Řešitel
Spoluřešitelé
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech
Řešitel
Spoluřešitelé
Prostory funkcí s normou invariantní vůči přerovnání a jejich aplikace
Řešitel
Spoluřešitelé
Testování a modelování rakoviny
Řešitel
Spoluřešitelé
Testy dobré shody pomocí globálních obálek
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba multimediálních pomůcek v anglickém jazyce pro předmět Informatika I.
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba nového předmětu Statistické metody řízení kvality
Řešitel
Spoluřešitelé
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Spoluřešitelé
Vliv webových srovnávačů cen na procesy v e‐commerce
Řešitel
Spoluřešitelé
Vybudování multimediální učebny na Ekonomické fakultě JU
Řešitel
Spoluřešitelé
Vybudování multimediální učebny na EF JU
Řešitel
Spoluřešitelé
Vytvoření multimediálních materiálů pro kurzy anglického jazyka English for Applied Sciences I, II a English for IT I, II
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby
Řešitel
Spoluřešitelé
Etika v řízení podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza
Řešitel
Spoluřešitelé
Hodnoceni rizikovosti a výkonnosti podniku
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Management lidských zdrojů malých a středních podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé
Stochastická geometrie - nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém kurzové prevence
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Spoluřešitelé
Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku
Řešitel
Spoluřešitelé