Faltová Leitmanová Ivana, doc. Ing., CSc.

Oborné zaměření:

 • Trh práce – mikroekonomický a makroekonomický pohled
 • Regionální a prostorové aspekty ekonomických jevů a procesů
 • Normativní a pozitivní přístup v ekonomii

 

Pedagogické zaměření:

 • Ekonomie (mikro- a makroekonomie) na všech stupních studia,
 • Hospodářská politika
 • Trh práce

 

Granty:

 • GAČR 402/06/0903 Hospodářský růst regionů, řešitel
 • NAZV QI92A023 Venkovský prostor: prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie rozvoje venkovského prostoru), řešitel
 • MSM 122200002/9, etapa Ekonomické hodnocení zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech, spoluřešitel
 • CBC Phare CZ9805.02.01.02 Ekonomické důsledky demografického vývoje v České republice, kandidátských zemích a EU, spoluřešitel

 

Ostatní aktivity:

 • Člen vědecké rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
 • Člen redakční rady ACTA UNIVERSITATIS BOHEMIAE MERIDIONALES.
 • Organizace 3 mezinárodních konferencí a seminářů
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Faltová Leitmanová Ivana
A Mental Decision Risk Model: Theory and Evaluation
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Šmejkal Antonín
Ekonomická volba a rozhodování za nejistoty se zaměřením na oblast nemovitých věcí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
...
Implementation of modern interactive graphical models into economics courses
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Normativní přístup k nakládání s odpady
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Faltová Leitmanová Ivana
A Mental Risk Model: an Example for Theory and Evaluation
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Accounting Data of Enterprise Resources Planning Systems in Regional Assessment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednář Jan
Faltová Leitmanová Ivana
Draft of the regional pension scheme functioning simulated in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Podnikání v odpadovém hospodářství se zaměřením na pevný komunální odpad
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Práce a přístupy k jejímu zkoumání v širších souvislostech s detailním zaměřením na analýzu regionálního trhu práce
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šetek Jaroslav
Asymetrické informace v rozvoji organizovaného zločinu při transformaci české ekonomiky
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Hospodaření komunálních podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Faltová Leitmanová Ivana
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Petrách Filip
...
Faltová Leitmanová Ivana
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
Faltová Leitmanová Ivana
...
Kvantitativní metody, normativní ekonomie a regionální rozvoj
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Friebelová Jana
...
Regionální rozvoj - přístupy a nástroje
2012 KNIHA Učebnice
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Friebelová Jana
Klicnarová Jana
...
Quantitative Methods, Normative Economy and Regional Development
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Krutina Václav
Regional disparities and entrepreneurship of natural persons
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
...
TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ JEJICH POPULAČNÍHO VÝVOJE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Venkovský prostor – vymezení a klasifikace
2011 MAPA Mapa
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Žití na venkově, aneb co mají společné a čím se liší obyvatelé venkovských obcí?
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
Development of Regional Distribution of Population in the Czech Republic 1869 - 2008 and its economic connections - Benešov district example
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Double View at the Quality of Life in districts (LAU1) of the Czech Republic
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Faltová Leitmanová Ivana
Normative Economics or Improvement of Economic Life at Regional Level in the Czech Republic
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hanzal Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Ověření platnosti Benfordova modelu v oboru účetních dat podnikatelských subjektů v České republice.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Krutina Václav
Pozitivní ekonomie v kontextu regionálních (LAU2) disparit
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Friebelová Jana
Faltová Leitmanová Ivana
...
Regional Comparison with the Use of Variables Influencing the Range and Structure of the Economic Active Population in Districts of the Czech Republic (LAU1)
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Volek Tomáš
...
Semestrální projekt Firma III
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
...
Strategies of Regional Development of Rural Areas ? Case Study from South Bohemia
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Is it possible to follow the quality of life on the level of LAU1? (Focusing on the Czech republic)
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrabánková Magdaléna
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
Metodika konstrukce ekonomických indikátorů pro hodnocení ex-ante Programu rozvoje venkova
2009 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
Jílek Milan
...
Pojetí venkova: problémy a metodika
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Krutina Václav
Regionální produktivita z hlediska odvětvové struktury
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krutina Václav
Faltová Leitmanová Ivana
Rozdílnost odvětvové struktury regionů (NUTS3) České republiky
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Krutina Václav
Sledování výkonnosti regionů - využití přidané hodnoty (zaměření na Jihočeský kraj)
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
Jílek Milan
...
Vymezení venkova jako primární východisko pro adekvátní řešení jeho rozvoje
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Dojížďka za prací v České republice na úrovni okresů
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Quality of Life at the Level of Czech Districts (LAU1) Focusing on Two of Its Aspects - Economic and Social
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Spatial dimension of the transport infrastructure and chosen economic indices (on the level of districts ? former NUTS4 or LAU1 in the Czech Republic)
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Krutina Václav
Technologicky náročná a znalostně intenzivní odvětví z hlediska tvorby přidané hodnoty (Jihočeský kraj)
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Krutina Václav
The possibilites of observation of the contribution the selected branches for the economics growth in the regional context
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Krutina Václav
The possibilities of the observation of the contribution the selected branches for the economic growth in the regional context
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Vybavenost ekonomických subjektů pracovní silou (se zaměřením na Jihočeský kraj)
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 54 z 54

Řešitel projektu

Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů
Řešitel
Spoluřešitelé
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba e-learningových podpor pro výuku Mikroekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Spoluřešitelé