Volek Tomáš, Ing., Ph.D.

Volek Tomáš, Ing., Ph.D.

Oborné zaměření:

  • Produkční analýza – mikroekonomický a makroekonomický pohled
  • Měření efektivity využívaných výrobních faktorů (produktivita)
  • Ekonomická efektivnost malých a středních podniků

 

Pedagogické zaměření:

  • Výuka ekonomie (Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1, Makroekonomie 2, Základy ekonomie)
  • Výuka předmětu  Mzdové systémy 


Ostatní aktivity:

  • Místopředseda Akademického senátu EF JU v Českých Budějovicích
  • Člen Akademického senátu JU v Českých Budějovicích


Kontakt 

e-mail: volek@ef.jcu.cz

tel: 387 772 720

číslo dveří: 16 V přízemí vlevo 

konzultační hodiny: pondělí 13:30 - 15:00

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
EC Economics KEN Ano
YMAE1 Macroeconomics I KEN Ano Ano
OMAE2 Macroeconomics II KEN Ano Ano
YMAE2 Macroeconomics II KEN Ano Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano Ano Ano
KMAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
MAE2 Makroekonomie II KEN Ano Ano Ano
MAE2N Makroekonomie II KEN Ano Ano
YMIE1 Microeconomics I KEN Ano Ano Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano Ano
KMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano Ano
MZDS Mzdové soustavy KEN Ano Ano Ano Ano
QMZDS Mzdové soustavy KEN Ano Ano
OMZDS Systems of Wages KEN Ano Ano Ano Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Gyenes Filip
Mezera v produktivitě mezi Českou republikou a EU
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Fučíková Jana
...
Investment activity and labour productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
...
Volek Tomáš
...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ HOSPODÁŘSKÝ RŮST V KONTEXTU CYKLICKÉHO VÝVOJE EU
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
LABOUR AS THE FACTOR OF PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GROSS VALUE ADDED GROWTH IN SECTOR A
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Rauch Miroslav
...
Faktory ovlivňující změnu produktivity práce
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Alina Jiří
Volek Tomáš
Havlíček Jaroslav
IMPACTS OF CANCELLATION THE ENTRANCE EXAMINATIONS ON COURSES ECONOMICS
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Fučíková Jana
...
Využití indexní teorie pro hodnocení produktivity v malých a středních podnicích v potravinářství
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Alina Jiří
...
Regional disparities in productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Löster Tomáš
...
Economic efficiency of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Produktivita práce jako faktor udržitelného růstu
2013 KAPITOLA V KNIZE
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Relationship Between the Development of the Gross Value Added and the Total Factor Productivity in the Czech Industry
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Usage of electronic supports for learning economics
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Šulista Marek
LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH, CONVERGENCE IN THE EU
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Rauch Miroslav
Vliv produktivity kapitálu na růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků v potravinářském průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Produktivita práce jako jeden z faktorů růstu konkurenceschopnosti v potravinářském průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Vývoj reálných jednotkových pracovních nákladů ve státech EU v souvislosti s cyklickými výkyvy ekonomiky
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Novotná Martina
Volek Tomáš
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Petrách Filip
...
Deformace ve vykazování výkonnosti v sektoru A v rámci členění NACE-CZ-mimotržní vlivy
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Volek Tomáš
Sektorová produktivita a vybavenost práce kapitálem
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Vložit vše do košíku 1 - 20 z 59  | Další > | Poslední >>>