Šmejkal Antonín, Ing., Ph.D.

Odborné zaměření

  • Hodnocení výkonnosti firem
  • Investiční rozhodování
  • Podnikatelské záměry

 

Pedagogické zaměření

  • Výuka aplikovaných předmětů - Manažerská ekonomika
  • Výuka Projektování investic
  • Výuka Ekonomiky podniku

Akademická kvalifikace

  • Ing. v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, Jihočeská univerzita, České Budějovice, 2003
  • Ph.D. v oboru Podniková ekonomika a management, Masarykova univerzita, Brno, 2010


Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OEP1 Business Economics KEN Ano Ano
EP Ekonomika podniku KEN Ano
EP1 Ekonomika podniku KEN Ano
CF1 Firma 1 KŘE Ano Ano
F1 Firma 1 KŘE Ano Ano
CF2 Firma 2 KEN Ano
F2 Firma 2 KEN Ano
HVZ Hodnocení veřejných zakázek KEN Ano Ano Ano
CHVZ Hodnocení veřejných zakázek KEN Ano Ano
OMANE Managerial Economics KEN Ano Ano
KMAEK Manažerská ekonomika KEN Ano
MANEK Manažerská ekonomika KEN Ano Ano
PI Projektování investic KEN Ano Ano
SPF3 Semestrální projekt - firma III KŘE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Šmejkal Antonín
Ekonomická volba a rozhodování za nejistoty se zaměřením na oblast nemovitých věcí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Šmejkal Antonín
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šmejkal Antonín
Volek Tomáš
Determinanty investic v České repulibce
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Šmejkal Antonín
Regionální diference v investičních strategiích mikropodniků a malých podniků
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Šmejkal Antonín
Význam investic z regionálního pohledu
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Šmejkal Antonín
Dotační politika agrárního sektoru v České republice jako předpoklad udržitelného rozvoje
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Šmejkal Antonín
Dotační politika agrárního sektoru v České republice jako předpoklad udržitelného rozvoje
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šmejkal Antonín
Svoboda Jaroslav
VÝVOJ INVESTIČNÍHO PROSTŘEDÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 8 z 8