Šetek Jaroslav, Ing., Ph.D.

Oborné zaměření:

  • ekonomika neziskových organizací,
  • ekonomika bezpečnosti státu
  • ekonomika management lidských zdrojů

 

Pedagogické zaměření:

  • Výuka ekonomie (Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1),  (Ekonomická fakulta)
  • Výuka sociální politiky; ekonomika management  a financování  neziskových organizací. (Teologická fakulta)
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KCIP2 Civilní právo 2 KTEO Ano
DBIN1 Diplomový seminář 1 KTEO Ano
DBIN2 Diplomový seminář 2 KTEO Ano
KDSU Dějiny sociálního učení KCHP Ano Ano
ENO Ekonomika neziskových organizací KCHP Ano Ano Ano
KENO Ekonomika neziskových organizací KCHP Ano Ano
FUNO Financování a účetnictví NO KCHP Ano Ano
KFUNO Financování a účetnictví NO KCHP Ano Ano
KHPSS Hospodářská pol. pro soc. sféru KCHP Ano Ano Ano
HP Hospodářská politika KEN Ano Ano Ano
CHP Hospodářská politika KEN Ano
KHP Hospodářská politika KEN Ano Ano
MA1 Makroekonomie 1 KEN Ano Ano
MAEA Makroekonomie A KEN Ano
CMA1 Makroekonomie I KEN Ano
KMAE1 Makroekonomie I KEN Ano
MAE1 Makroekonomie I KEN Ano Ano
KMET3 Metodický seminář 3 KCHP Ano
METS3 Metodický seminář 3 KCHP Ano
KMET4 Metodický seminář 4 KCHP Ano
METS4 Metodický seminář 4 KCHP Ano
MIE Mikroekonomie KEN Ano
MI1 Mikroekonomie 1 KEN Ano Ano
CMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano
CMI1 Mikroekonomie I KEN Ano
KMIE1 Mikroekonomie I KEN Ano
MIE1 Mikroekonomie I KEN Ano Ano
KNNOS NNO a občanský sektor KCHP Ano Ano Ano
NNOS NNO a občanský sektor KCHP Ano Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KPSOP Právo pro sociální práci KTEO Ano
PSOP Právo pro sociální práci KTEO Ano
KPPP2 Právo pro sociální práci 2 KTEO Ano
PPSP2 Právo pro sociální práci 2 KTEO Ano Ano
BABVN Seminář k bakalářské práci KTEO Ano
KSPSI Sociální politika a sociální instituce KCHP Ano Ano
SPSI Sociální politika a sociální instituce KCHP Ano Ano Ano
KSPI1 Sociální politika a sociální instituce 1 KCHP Ano Ano Ano
KSP4S Sociální práce se seniory KCHP Ano
KSOZ Sociální zabezpečení KCHP Ano Ano
KTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti KCHP Ano Ano
NTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti KCHP Ano Ano
KVEŘ Veřejná ekonomika a veřejná správa KCHP Ano Ano
VEŘ Veřejná ekonomika a veřejná správa KCHP Ano Ano Ano
QZE Základy ekonomie KEN Ano
ZE Základy ekonomie KEN Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Economic Aspects of the Amortization of Human Capital in the Public Sector
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Joan Robinson in the Historical Trend of World Economic Thought
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
National security in the context of the global economy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Práce pomáhajících profesí v dimenzi ekonomické teorie
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
The paradigm of the work of helping professions in the dimension of economic theory
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Šetek Jaroslav
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Human Capital in the Context of the Ecoomic Dimension of Crime in the Transformation of the Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Aktivní služba ve veřejném sektoru
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Filozofický kontext skupinového zla národní terorismus
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Komparace amortizace lidského kapitálu ve služebních poměrech
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Lidský kapitál ve službách organizovaného zločinu
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
New Features in Respect of the Economy and Security in the early 21st Century
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Princip tzv. profesní invalidity a snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu u horníků
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Alice Masaryková – významná osobnost české sociální práce a rozvoje občanské společnosti, aktivistka v ženském sociálním hnutí
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Aspekty peněz v předmětu zájmu zločinu a válečného bojového prostředku
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Asymetrické informace v rozvoji organizovaného zločinu při transformaci české ekonomiky
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Příprava služebního zákona a ekonomické aspekty zaměstnávání vysloužilců ve státní správě
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Zákon o státní službě a zaměstnávání příjemců výsluhových náležitostí
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Ekonomické aspekty občanské společnosti
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Ekonomické aspekty provázanosti organizovaného zločinu a terorismu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Ekonomické aspekty skupinového zla v maritimním prostoru
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Pozice Československa (České republiky) v ekonomických souvislostech s produkcí a mezinárodním obchodem se zbraněmi ve světovém hospodářství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 24 z 24