SZZ Ekonomie

Zkratka předmětu KEN/BZE
Název předmětu SZZ Ekonomie
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/BZE
Název Ekonomie
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CMA1, KEN/KMAE1, KEN/MAE1, KEN/MA1, KEN/YMAE1, KEN/CMI1, KEN/KMIE1, KEN/MIE1, KEN/MI1, KEN/YMIE1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti ekonomie (mikroekonomie a makroekonomie).

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost základních pojmů, teoretických principů a zákonitostí fungování v oblasti ekonomie.

Obsah

1. Chování spotřebitele a formování poptávky
2. Chování firmy a formování nabídky
3. Dokonalá a nedokonalá konkurence
4. Trhy výrobních faktorů, důchody a bohatství
5. Teoretické přístupy v makroekonomii
6. Agregátní nabídka a poptávka, základní makroekonomické cíle a proměnné.
7. Národohospodářské agregáty- přístupy k měření, produkt
8. Inflace
9. Nezaměstnanost
10. Hospodářská politika a její cíle
11. Fiskální politika, její nástroje
12. Monetární politika, její nástroje
13. Vnější obchodní a měnová politika

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Mikroekonomie 1 (MIE1/KMIE1) a Makroekonomie 1 (MAE1/KMAE1)

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
  • Holman, R. Ekonomie. C.H. Beck, Praha, 2002. ISBN 80-7179-891-6.
  • BURDA, Michael a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics. A European TexT. Oxford University Press; 5 edition, 2009. ISBN 978-0-19-923682-4.
  • TRUETT, L. J., TRUETT, D. B. Macroeconomics. Mosby College Publishing. The University of Texas at San Antonio, 1987.
  • PAVELKA, T. Makroekonomie. Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-58-4.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Makroekonomie I. České Budějovice, ZF JU, 1997.
  • KRUGMAN Paul a ROBIN Wells. Microeconomics. Worth Publishers, 2010. ISBN 978-1429277914.
  • MACÁKOVÁ L. a kolektiv. Mikroekonomie-základní kurs. Melandrium, 2010. ISBN 978-80-86175-70-6.
  • MANKIW, N.Gregory. Zásady ekonomie. Praha, Grada, 2010. ISBN 80-7169-891-1.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF