SZZ Ekonomika a finance podniku

Zkratka předmětu KEN/BZEFP
Název předmětu SZZ Ekonomika a finance podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/BZEFP
Název SZZ Ekonomika a finance podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/EP1, KUF/FNP1, KUF/FP1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF