SZZ Ekonomické nástroje ve veř. sektoru

Zkratka předmětu KEN/BZEVS
Název předmětu SZZ Ekonomické nástroje ve veř. sektoru
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/BZEVS
Název SZZ Ekonomické nástroje ve veřejném sektoru
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/HVZ, KEN/CKUR, KEN/KKUR, KUF/VFIN
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF