SZZ Ekonomie a hospodářská politika

Zkratka předmětu KEN/BZHPE
Název předmětu SZZ Ekonomie a hospodářská politika
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/BZHPE
Název SZZ Ekonomie a hospodářská politika
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/HP, KEN/CHP, KEN/KHP, KEN/CMI1, KEN/KMIE1, KEN/MIE1, KEN/MI1, KEN/YMIE1, KEN/CMA1, KEN/KMAE1, KEN/MAE1, KEN/MA1, KEN/YMAE1
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Náplní daného předmětu je státní závěrečná zkouška z oblasti hospodářské politiky a ekonomie.

Požadavky na studenta

Student musí prokázat znalost uceleného přehledu základních pojmů a principů hospodářské politiky a ekonomie, reagovat na konkrétní dotazy a základní teoretické poznatky aplikovat na příkladech z praxe.

Obsah

1. TRH A TRŽNÍ MECHANIZMUS, DĚLBA PRÁCE, SMĚNA
2. CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY
3. CHOVÁNÍ FIRMY A FORMOVÁNÍ NABÍDKY
4. DOKONALÁ KONKURENCE
5. NEDOKONALÁ KONKURENCE A HLAVNÍ PŘÍČINY JEJÍHO VZNIKU
6. NÁKLADY FIRMY, PŘÍJMY FIRMY, ZISK
7. FIRMA V PODMÍNKÁCH MONOPOLU, OLIGOPOLU A MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE
8. TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ
9. NABÍDKA, POPTÁVKA
10. TRŽNÍ ROVNOVÁHA
11. DŮCHOD A BOHATSTVÍ.
12. EXTERNALITY, VEŘEJNÉ STATKY, ASYMETRICKÉ INFORMACE A NEDOKONALÁ KONKURENCE JAKO PŘÍČINY TRŽNÍHO SELHÁNÍ
13. TEORETICKÉ PŘÍSTUPY V MAKROEKONOMII
14. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A AGREGÁTNÍ POPTÁVKA
15. NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY
16. INFLACE
17. NEZAMĚSTNANOST
18. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A JEJÍ CÍLE
19. FISKÁLNÍ POLITIKA, JEJÍ NÁSTROJE
20. MONETÁRNÍ POLITIKA, JEJÍ NÁSTROJE
21. PENÍZE A PENĚŽNÍ AGREGÁTY
22. VNĚJŠÍ OBCHODNÍ A MĚNOVÁ POLITIKA
23. HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS
24. VYMEZENÍ HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY
25. TYPOLOGIE A FUNGOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK
26. CÍLE A NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY
27. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V PODMÍNKÁCH OTEVŘENÉ EKONOMIKY A EVROPSKÉM PROSTORU
28. HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V REÁLNÉ PRAXI A V České republice
29. KONSENSUS V HOSPODÁŘSKÉ POLITICE
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Mikroekonomie 1 (MIE1/KMIE1), Makroekonomie 1 (MAE1/KMAE1) a Hospodářská politika (HP/KHP)

Získané způsobilosti

Student zná základní pojmy, teoretické principy a metody používané ekonomie a hospodářské politiky. Získané teoretické znalosti je schopen uplatnit v praxi.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF