Trh práce

Zkratka předmětu KEN/KTP
Název předmětu Trh práce
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/KTP
Název Trh práce
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KEN/TP
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání orientace v oblasti trhu práce, jeho segmentech a také v jeho ovlivňování cestou aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti.
Teoretické vymezení kategorií trhu práce. Klasifikace trhu práce. Nabídka práce a poptávka po práci. Zaměstnanost a nezaměstnanost. Politika zaměstnanosti. Hledání práce. Zprostředkování práce. Ukazatele a proměnné na trhu práce. Kvalitativní souvislosti trhu práce. Regionální aspekty trhu práce.

Požadavky na studenta

Požadavky:
Aktivní účast na cvičeních.
Požadavky na zkoušku:
písemná a ústní část zkoušky

Obsah

Teoretické vymezení kategorií trhu práce. Klasifikace trhu práce. Toky na trhu práce. Nabídka práce. Poptávka po práci. Zaměstnanost a nezaměstnanost. Politika zaměstnanosti. Hledání práce. Zprostředkování práce. Ukazatele a proměnné na trhu práce. Kvalitativní souvislosti trhu práce. Regionální aspekty trhu práce.
Volný pohyb osob.
Cvičení
Teoretické vymezení kategorií trhu práce. Klasifikace trhu práce. Nabídka práce a poptávka po práci. Zaměstnanost a nezaměstnanost. Politika zaměstnanosti. Hledání práce. Zprostředkování práce. Ukazatele a proměnné na trhu práce. Kvalitativní souvislosti trhu práce. Regionální aspekty trhu práce. Volný pohyb osob.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Žádné předpoklady.

Získané způsobilosti

Student rozumí základním ekonomickým principům.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
Literatura
  • Borjas, G. Labor Market Economics. Mc GrawHill, 2010.
  • Sirovátka, T. a kol. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009.
  • Leitmanová, I. Trh práce EU a ČR: stav a perspektivy. České Budějovice - Datapartner, 1999.
  • Palíšková, M. Trh práce v Evropské unii. Praha, C.H. Beck, 201.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF