Macroeconomics II

Zkratka předmětu KEN/OMAE2
Název předmětu Macroeconomics II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/OMAE2
Název Macroeconomics II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Objective of the course is to deepen knowledge of basic macroeconomics course and to provide theoretic basis for applied economics discipline.

Požadavky na studenta


Credit Requirements:

- active participation during seminars
- written test (obtaining at least 12 points of 20, time for test: 45 minutes).
- seminar work according to instructions

Examination Requirements:
Exam is combination of written test and oral part
Written test contains test question, examples and graphs. Minimum required points: 18. Maximum points: 30. Time for test is 60 minutes. Verbal examination based on questions of topic Macroeconomic 2


The e-learning course of Macroeconomics 2 in system Moodle specifies formal and substantive requirements for credit and exam.

Obsah

Lectures:
1 - Introduction, Consumption Function
2 - Determination of Equilibrium Value of Income in Two, Three and Four Sectoral Economy.
3 - Investment Function and curve IS
4 - Curve LM5 - IS - LM analysis
6 - Impact of Fiscal and Monetary Policy
7 - Life Cycle Theory and Theory of Permanent Income
8 - Investment in to Gross Fixed Capital, Housing Construction and Reserves
9 - Exchange Rates, Capital Nobility in Under Floating Exchange Rates a Under Fixed Exchange Rates. AS-AD
10 - Long-term Economics Growth and Economics Development
11 - Neoclasics Model of Economics Growth, Theory of Endogenous Growth and Supply-side Theory
12 - Money - Demand, Supply
13 - 14 Costs Connected with Unemployment and Inflation, Budget Surplus and Inflation

Seminars
1. Consumption Function
2. Determination of Equilibrium Value of Income in Two Sectoral Economy.
2. Equilibrium Value of Income in Three and Four Sectoral Economy
3. Equilibrium Value of Income in Four Sectoral Economy
4. Investment Function
5. curve IS
6. curve LM
7. IS - LM analysis
8. Impact of Fiscal and Monetary Policy
9. analysis IS-LM-BP
10. analysis AS - AD
11. Model of Economics Growth
12. Theory of consumption - life cycle
13. - 14 . Unemployment and Inflation, Budget Surplus and Inflation


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

There is no prerequisite for the course of Macroeconomics II (MAE2).

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of macroeconomics.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • DORNBUSCH, Rudiger, FISCHER, Stanley a STARTZ, Richard. Macroeconomics. 10th ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008. ISBN 978-0-07-312811-5.
  • DORNBUSCH, R., FISCHER, S. Makroekonomie. Praha, 1994.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF