Managerial Economics

Zkratka předmětu KEN/OMANE
Název předmětu Managerial Economics
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/OMANE
Název Managerial Economics
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Václav Beran, DrSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Václav Beran, DrSc., Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF