Microeconomics II

Zkratka předmětu KEN/OMIE2
Název předmětu Microeconomics II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/OMIE2
Název Mikroekonomie II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KEN/MIE2N
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The objective of the course is to provide a complex theoretical basis for applied economics disciplines and to both deepen and expand students´ knowledge acquired in the first year of their studies within the course of Microeconomics I.
The first part of the course is aimed at the presentation of a consumer´s decison-making and the theory of production in the short-run and the long-run. The second part is focused on various market structures with differing rates of competitiveness. The third part of the course introduces students to the functioning of factor markets, while the final part deals with the general equlibrium theory, economics of information and welfare economics. Compared to the bachelor´s course on microeconomics, this course is more formalized and addresses also some issues of non-orthodox microeconomic approaches.

Požadavky na studenta


Written examination can earn a maximum of 50 points. To pass this exam succesfully, a minimum of 26 points shall be attained. Oral examination follows the written one and within this part of the examination, a student can improve or aggravate her/his written exam resul. Final mark is based on the results of the written examination and the oral examination

Obsah

The course should deepen knowledge from course Microeconomics 1.
Lectures and seminars topics:
Theory of Consumer Behaviour and Market Demand
Theory of Production in the Short-Run and the Long-Run
Costs
Perfect Competition
Imperfect Market Structures and the Price Discrimination
Applications of Game Theory
Alternative Theories of Firm Behaviour
Factor Pricing under Perfect Competition
Factor Pricing under Imperfect Competition
The Intertemporal Choice Model
Edgeworth Box-Diagrams and General Equilibrium Theory
Economics of Risk and Uncertainty
Welfare Economics, Efficiency and Justice

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The course of Microeconomics I (MIEI) is a prerequisite for the course of Microeconomics II (MIE2N).

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of rational behaviour of different types of economic agents (households, firms, government). They are able to analyze the results of this behaviour and comprehend the functioning of various types of interacting markets. From a practical point of view, students are able to compute the optimum quantities of consumed and produced goods in order to maximize a criterion function of both the consumers and producers. Also, they are able to estimate the influence of the demand elasticity upon a firm´s total revenues and determinate the optimum quantities of factors of production entering the production process.

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D.
Literatura
  • McCLOSKEY, D.N. Aplikovaná teorie ceny. Praha, SNP, 1993.
  • HOŘEJŠÍ, B. a kol. Mikroekonomie. Praha, Management Press, 2006.
  • HLADKÝ, J., LEITMANOVÁ, I. Mikroekonomie II. České Budějovice, ZF JU, 2000.
  • HOLMAN, R. Mikroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha, C. H. Beck, 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF