Macroeconomics I

Zkratka předmětu KEN/YMAE1
Název předmětu Macroeconomics I
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/YMAE1
Název Macroeconomics I
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KEN/MAE1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout základ pro aplikované ekonomické disciplíny a také východisko pro studium pokročilých kurzů makroekonomie.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
aktivní účast na cvičeních
splnění
2 průběžných zápočtových testů
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je kombinovaná, písemná a ústní:
písemná zkouška se skládá otázek z dané problematiky
ústní zkoušku tvoří 2 otázky z problematiky předmětu

Obsah

Lectures:
1. Introduction to the course of Macroeconomics. Macroeconomics schools (Classical, Keynesians, Monetarist)
2. Macroeconomics aims.
3. Measurement of Economic Performance. Gross Domestic Product and National Income Concepts
4. Economic Growth
5. Inflation and price indices
6. Business cycle
7. Aggregate demand, Aggregate supply
8. Macroeconomics equilibrium, Macroeconomics models
9. Unemployment
10. Economic policy
11. Money and Banking
12. Fiscal policy
13. Monetary policy
14. Balance of payments, International
EconomicsSeminars:
1. Introduction to the course of Macroeconomics
2. Measurement of Economic Performance
3. Gross domestic product
4. Macroeconomics models
5. Economic Growth
6. Business cycle
7. Aggregate demand, Aggregate supply
8. Inflation
9. Fiscal policy
10. State budget
11. Monetary policy
12. International Economics
13. Unemployment

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět makroekonomie nemá podmiňující předměty.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním ekonomickým vztahům a jevům na makroúrovni.

Garanti a vyučující
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • BURDA, Michael a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics: A EuropeanTexT. Oxford University Press; 5 edition, 2009. ISBN 978-0-19-923682-4.
  • LIEBERMAN, Marc a Robert E HALL. Principles and applications of macroeconomics. Mason: Thomson / South-Western, 2008. ISBN 9780324548259.
  • MANKIW, N. Principles of economics. 6th ed. Mason. OH: South-Western Cengage Learning, 2008. ISBN 05-384-5305-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF