Microeconomics I

Zkratka předmětu KEN/YMIE1
Název předmětu Microeconomics I
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KEN/YMIE1
Název Microeconomics I
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KEN/MIE1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The objective of the course is to provide a complex theoretical basis for applied economics disciplines and to deepen and expand students´ knowledge acquired in macroeconomics and microeconomics. The first part of the course is aimed at the field of microeconomics. The second part is focused on deepening knowledge of basic macroeconomics.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Elaboration of seminar paper work on given topic.
Written test mainly for economics mathematical problems (to gain minimum 60% of total number of points). Time for test is 40 minutes.
Credits will be awarded not earlier than 14 days before the end of the semester in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Examination Requirements:
Written test and oral part of exam. Final mark is based on the results of the credit tests and the discussion. Test contain mainly theoretical questions, two graphs and short economics mathematical problem. Students must reach minimum 16 points of total 32 points to pass test and continue to oral part of exam. Time for test is 30 minutes.
The examinations will be written 3 weeks before the beginning of the examination period in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Obsah

Lectures and seminars topics:

Market, market functions
Demand, Supply
Theory of Consumer Behaviour and Market Demand
Theory of Production in the Short-Run and the Long-Run
Costs
Perfect Competition
Imperfect Market Structures and the Price Discrimination
Alternative Theories of Firm Behaviour
Factor Pricing under Perfect Competition
Factor Pricing under Imperfect Competition
Externalities, Public goods

Welfare Economics, Efficiency and Justice

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

There is no prerequisite for the course of Microeconomics (MAE).

Získané způsobilosti

Students understand the basic principles of microeconomics theory. Students know economic principles explaining the consumer behavior, company activities and theoretic basis, which will be used in other courses.

Garanti a vyučující
  • Přednášející: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jiří Alina, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D.
Literatura
  • Snyder, CH., Nicholson, W. Microeconomic Theory. Cengage Learning, 2011. ISBN 978-1-111-52551-4.
  • NORDHAUS, William D a Paul A SAMUELSON. Microeconomics: a version of economics. 13. ed. New York: McGraw-Hill, 1989. ISBN 0070548781.
  • KRUGMAN, Paul R. a Robin WELLS. Microeconomics. 3rd ed. Microeconomics. 3rd ed. New York: Worth Publishers, 2013. ISBN 9781429283427.
  • MANKIW, N. Principles of economics. 6th ed. Mason. OH: South-Western Cengage Learning, 2008. ISBN 05-384-5305-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF