Projekty

Projekty, kde člen katedry je řešitelem projektu

Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza
Řešitel
Spoluřešitelé
Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj)
Řešitel
Spoluřešitelé
Inovace předmětu Mzdové soustavy
Řešitel
Spoluřešitelé
Mobilita výrobních faktorů na regionální úrovni
Řešitel
Spoluřešitelé
Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů
Řešitel
Spoluřešitelé
Multimediálního podpora pro výuku kurzu Makroekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Municipální podniky – jejich význam pro region
Řešitel
Spoluřešitelé
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
Tvorba e-learningových podpor pro výuku Mikroekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Spoluřešitelé

Projekty, kde člen katedry je spoluřešitelem projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely analýzy obalu dat v hodnocení efektivnosti produktivity podniků
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Prostorová a regionální ekonomie
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0.
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém kurzové prevence
Řešitel
Spoluřešitelé
Zkvalitnění předmětů Firma I, II a III
Řešitel
Spoluřešitelé