Publikace

Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Faltová Leitmanová Ivana
A Mental Decision Risk Model: Theory and Evaluation
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Consignment stock concept and its information resources in the Czech republic
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Alina Jiří
Economic Aspects of the Amortization of Human Capital in the Public Sector
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Šmejkal Antonín
Ekonomická volba a rozhodování za nejistoty se zaměřením na oblast nemovitých věcí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
...
Implementation of modern interactive graphical models into economics courses
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Joan Robinson in the Historical Trend of World Economic Thought
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Labour market in the context of Industry 4.0
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Measurement of territorial units competitiveness
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
National security in the context of the global economy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Alina Jiří
Normativní přístup k nakládání s odpady
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krejčová Jana
Odměňování a konkurenceschopnost odvětví
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Práce pomáhajících profesí v dimenzi ekonomické teorie
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Kaňková Martina
Sectoral Variety in Innovations
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
The paradigm of the work of helping professions in the dimension of economic theory
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Faltová Leitmanová Ivana
A Mental Risk Model: an Example for Theory and Evaluation
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Accounting Data of Enterprise Resources Planning Systems in Regional Assessment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra
Cempírek Václav
Alina Jiří
Buffer stock implementation in the regional context
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Petrách Filip
Šetek Jaroslav
...
Business in Waste Treatment
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednář Jan
Faltová Leitmanová Ivana
Draft of the regional pension scheme functioning simulated in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
...
Economic Aspects of the Concept of Active Service for the Public Sector
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Novotná Martina
Petrách Filip
...
Ekonomická stabilita podniku v nestabilním prostředí
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Sedláková Soňa
Fáze životního cyklu podniků v potravinářství ve vztahu k finanční struktuře
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Petrách Filip
Human Capital in the Context of the Ecoomic Dimension of Crime in the Transformation of the Economy
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Hálová Pavlína
Impacts of education on economic growth
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Labour productivity as a factor of sector competitiveness
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Labour Productivity Growth of SMEs in Food Industry and Financing Sources
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dlask Petr
Beran Václav
Long-Term Infrastructure Investment: A New Approach to the Economics of Location
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Vochozka Marek
Optimization of a Company´s Capital Structure: Global Problem of the Corporate Finance andits Possible Solutions
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrbová Petra
Cempírek Václav
Alina Jiří
Process of consignment stock implementation
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krátoška Jan
Regionální produktivita práce v kontextu s inovačními aktivitami podniků ve zpracovatelském průmyslu
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Selected Forms of Ownership on Real Estate and Reconstruction Financing
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
The Significance of Farm Size in the Evaluation of Labour Productivity in Agriculture
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrbová Petra
Alina Jiří
Cempírek Václav
Usage of EDI (electronic data interchange) in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kolářová Helena
Zeman Robert
Rolínek Ladislav
Use of complex methods when selecting new employees and detecting unsuitable workers as an employer
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Vliv silniční dopravy na cestovní ruch
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Aktivní služba ve veřejném sektoru
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Efficiency of Production Factors and Financial Performance of Agricultural Enterprises
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Filozofický kontext skupinového zla národní terorismus
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Komparace amortizace lidského kapitálu ve služebních poměrech
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Lidský kapitál ve službách organizovaného zločinu
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
New Features in Respect of the Economy and Security in the early 21st Century
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana
Petrách Filip
Performance of road freight transport enterprises during economic recession
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Podnikání v odpadovém hospodářství se zaměřením na pevný komunální odpad
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Práce a přístupy k jejímu zkoumání v širších souvislostech s detailním zaměřením na analýzu regionálního trhu práce
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šetek Jaroslav
Princip tzv. profesní invalidity a snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu u horníků
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Reakce Produktivity práce v malých a středních podnicích na krizový vývoj
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Hana
Pinkasová Tereza
Riedererová Monika
...
Selected Aspects of Regional Organic Food Market – Price Analysis
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kučera Zdeněk
Social Agriculture – Alternative Type of Production
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Sources Of Gva Growth In Divisions Of Manufacturing Sector After Crisis Period
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Hálová Pavlína
The economic effects of investments in road infrastructure in Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Krátoška Jan
The Reaction of Small and Medium-sized Industrial Enterprises on the Crisis Period
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Jungbauerová Jana
Životní cyklus podniků v potravinářském průmyslu
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Adaptace nadnárodních ERP v mezinárodních společnostech
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Alice Masaryková – významná osobnost české sociální práce a rozvoje občanské společnosti, aktivistka v ženském sociálním hnutí
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hálová Pavlína
Alina Jiří
Analysis of investment in infrastructure and other selected determinants influence to unemployment in CR regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Analýza vhodnosti implementace systému Carpool ve vybraném regionu
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Aspekty peněz v předmětu zájmu zločinu a válečného bojového prostředku
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Asymetrické informace v rozvoji organizovaného zločinu při transformaci české ekonomiky
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Data ERP systémů v regionálních statistikách
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Economic efficiency of chosen Czech farms
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Economic efficiency of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krutina Václav
Novotná Martina
Ekonomika podniku (cvičení)
2014 KNIHA Skripta
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
EXTENZIVNÍ A INTENZIVNÍ HOSPODÁŘSKÝ RŮST V KONTEXTU CYKLICKÉHO VÝVOJE EU
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Rauch Miroslav
Faktory ovlivňující změnu produktivity práce
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrubá Renata
Food and nutrient security: Model of decision making under information uncertainty
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Alina Jiří
Volek Tomáš
IMPACTS OF CANCELLATION THE ENTRANCE EXAMINATIONS ON COURSES ECONOMICS
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Fučíková Jana
Investment activity and labour productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
LABOUR AS THE FACTOR OF PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GROSS VALUE ADDED GROWTH IN SECTOR A
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Mezera v produktivitě mezi Českou republikou a EU
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šetek Jaroslav
Příprava služebního zákona a ekonomické aspekty zaměstnávání vysloužilců ve státní správě
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Alina Jiří
Regional disparities in productivity of small and medium-sized enterprises in the food industry
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vrchota Jaroslav
Maříková Monika
...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
THE ECONOMIC RESULTS OF FARMS IN THE CZECH REPUBLIC
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
The impact of price changes on the results of agricultural enterprises
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Transport as a Key Factor of Competitiveness in Selected Regions
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Fučíková Jana
Využití indexní teorie pro hodnocení produktivity v malých a středních podnicích v potravinářství
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Zákon o státní službě a zaměstnávání příjemců výsluhových náležitostí
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Martinat Stanislav
...
A Model for the identification of areas favourable for the development of tourism: a case study of the Šumava mts. and South Bohemia tourist regions (Czech republic)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Knotek Jaroslav
...
Comparison of attractiveness of tourist sites for ecotourism and mass tourism: The case of waters in mountainous protected areas
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Ekonomické aspekty občanské společnosti
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Ekonomické aspekty provázanosti organizovaného zločinu a terorismu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šetek Jaroslav
Ekonomické aspekty skupinového zla v maritimním prostoru
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
Externí náklady spojené s dopravními nehodami
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Factors influencing the imposition of a charge on the entrance to the interpretive trails in the large protected areas
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Faltová Leitmanová Ivana
Hospodaření komunálních podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hanzal Petr
Faltová Leitmanová Ivana
Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Humlerová Veronika
IMPACTS OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES (CASE OF THE CZECH REPUBLIC)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petrách Filip
Komunální podniky v České republice
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Vrchota Jaroslav
KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Šulista Marek
LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH, CONVERGENCE IN THE EU
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rajchard Josef
Navrátil Josef
Balounová Zuzana
...
Nest and nest site characteristics of the Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) on intensively managed fishponds: an example from Bohemia
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Petrách Filip
Alina Jiří
Novotná Martina
...
PODNIKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šetek Jaroslav
Pozice Československa (České republiky) v ekonomických souvislostech s produkcí a mezinárodním obchodem se zbraněmi ve světovém hospodářství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Produktivita práce jako faktor udržitelného růstu
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Produktivita práce jako jeden z faktorů růstu konkurenceschopnosti v potravinářském průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Relationship Between the Development of the Gross Value Added and the Total Factor Productivity in the Czech Industry
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Novotná Martina
Svoboda Jaroslav
Souvislosti mezi účinností výrobních faktorů a podnikovou výkonností v zemědělství
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Alina Jiří
The models of calculation of external cost from road traffic accidents
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Volek Tomáš
Alina Jiří
Usage of electronic supports for learning economics
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Volek Tomáš
Novotná Martina
Rauch Miroslav
Vliv produktivity kapitálu na růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků v potravinářském průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Novotná Martina
Volek Tomáš
Vývoj reálných jednotkových pracovních nákladů ve státech EU v souvislosti s cyklickými výkyvy ekonomiky
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Svoboda Jaroslav
Novotná Martina
Vývoj výsledku hospodaření a rentability zemědělských podniků
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šinko Jan
Musil Martin
Balounová Zuzana
...
Zatopená štěrkopískovna jako brána invaze Pectinatella magnifica do Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko In: Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 110 z 110