Německý jazyk

SCHÉMA VÝUKY NĚMECKÉHO JAZYKA PRO BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR OP NA EKONOMICKÉ FAKULTĚ JU

KJE - němčina schéma 


Studenti všech bakalářského studijního oboru
OP na Ekonomické fakultě mají ve svých studijních plánech následující povinně volitelné jazykové předměty, které jsou vzájemně podmíněné: 

  • Vstupní test z německého jazyka, jazyková úroveň B1, 0 kreditů
  • NJ1 – Německý jazyk 1, podmínka Vstupní test, 2 kredity
  • NJ2 – Německý jazyk 2, podmínka NJ1, ukončení Závěrečný test úroveň B1, 2 kredity

Všechny tyto předměty jsou zakončeny zápočtem a je možné si je zapsat jak v zimním, tak v letním semestru.

 

Studenti nastupující do 1. ročníků se na stránkách Katedry jazyků Ekonomické fakulty seznámí se  vzorovým vstupním testem. Pokud uznají, že jejich jazyková úroveň je dostatečná pro úspěšné absolvování vstupního testu, zapíší si při zápisu předmět NJ1. Na úspěšné složení vstupního testu budou mít studenti celkem 3 pokusy (termíny), které jsou vypisovány přes elektronický studijní systém STAG – 1. termín je na prvním hodině v prvním týdnu semestru, 2. termín v polovině semestru a 3. termín zpravidla na konci semestru. Pokud studenti uspějí hned v 1. termínu, mohou si během prvních dvou týdnů semestru ještě dozapsat předmět NJ1 a dále pokračovat v absolvování navazujícího kurzu  NJ2.

 

Pokud studenti ve vstupním testu neuspějí hned v 1. termínu, nemohou si zapsat předmět NJ1 ani navazující předmět NJ2. Těmto studentům se doporučuje doplnit si jazykové znalosti z německého jazyka a pokusit se o složení vstupního testu v dalších termínech. Dále se jim doporučuje dozapsat si některé nepovinné předměty, aby měli dostatek kreditů, které by jim díky tomu, že si nemohou zapsat předměty NJ1 a NJ2, mohly chybět do minimálního požadovaného počtu 20 kreditů, které musí student v 1. ročníku v zimním semestru splnit. Pokud studenti ani v jednom termínu předmětu Vstupní test neuspějí, předmět je hodnocen jako nesplněný. Takoví studenti si musí zapsat tento předmět v některém z dalších semestrů.

 

Pokud studenti nastupující do 1. ročníků uznají na základě vzorového testu, že jejich znalosti německého jazyka ani zdaleka nedosahují požadované úrovně, nezapisují si žádný z předmětů NJ1, NJ2. Těmto studentů se doporučuje doplnit si jazykové znalosti v kurzu NJ0, který zajišťuje Centrum celoživotního vzdělávání EF a který je zaměřen na doplnění znalostí nezbytných pro úspěšné absolvování vstupního testu. Také těmto studentům se doporučuje dozapsat si některé nepovinné předměty z důvodu minimálního požadovaného počtu 20 kreditů, které musí student v 1. ročníku v zimním semestru splnit.

 

Studenti, kteří prokáží ve vstupním testu excelentní znalosti německého jazyka, se mohou pokusit bez absolvování kurzů NJ1 a NJ2 úspěšně splnit Závěrečný test B1, který je koncipován podle mezinárodních standardů SERR. Pokud studenti prokáží, že v Závěrečném testu jsou jejich jazykové znalosti hodnoceny alespoň na jazykové úrovni B1, pak tito studenti získají zápočty z předmětů NJ1 a NJ2 a příslušné kredity. Tito studenti si mohou zapsat ještě jiné jazykové předměty z nabídky KJE.

 

Studentům se doporučuje, aby absolvovali předmět NJ2 nejpozději v letním semestru ve druhém ročníku a měli tak ve třetím ročníku splněn povinně volitelný předmět německý jazyk a mohli se přihlásit (po splnění všech studijních povinností) ke státním závěrečným zkouškám.

 

Poznámka: Studenti si nemusí zapisovat předmět Vstupní test z německého jazyka hned v 1. semestru. Studenti se mohou pokusit úspěšně absolvovat Závěrečný test kdykoliv během studia na bakalářském stupni, kdy bude Katedra jazyků tento test organizovat.