Loukotková Olga, PhDr.

Loukotková Olga, PhDr.

Odborné zaměření:

 • anglický jazyk
 • odborné překlady a korekce pro potřeby Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Vzdělání:

 • 1982 - státní rigorózní zkouška – PhDr.
 • 1975 -1980 - Filozofická fakulta UJEP v Brně (dnes Masarykova univ.),  učitelství pro školy II. cyklu, angličtina a čeština


Odborné působení:

 • od 1.7. 2012 - lektorka angličtiny na Katedře jazyků EF JU
 • 2005 – 2012 - odborná asistentka a lektorka angličtiny v Jazykovém centru JU v Českých Budějovicích
 • 2005 -2007 - lektorka anglického jazyka v národním projektu Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ - BRÁNA JAZYKŮ
 • 2003 -2004 - vedoucí regionální lektorka a koordinátorka kurzů JAME
 • 2002 -2004 - vedoucí sekce anglického jazyka a garant metodických akcí při Pedagogickém centru v Č. Budějovicích
 • 1993 -1995 - lektorka na letních  jazykových a metodických kurzech pro rekvalifikanty
 • od 1993 - externí metodička Britské rady /PRESET a INSET/
 • 1993 -1996 - učitelka angličtiny a komunikace na VOŠ při Obchodní akademii v Č. Budějovicích
 • 1990 -2005 - učitelka na Obchodní akademii, Husova 1, Č. Budějovice
 • 1989 -1990 - odborná asistentka na Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích, katedra angličtiny
 • 1982 -1989 - učitelka na Střední ekonomické škole v Č. Budějovicích
 • 1980 -1981 - učitelka na Středním odborném učilišti strojnickém, Vagónka Studénka

 

Stáže a metodické kurzy:

 • 2002 - kurz základních ICT znalostí Z v rámci I. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání
 • 2002 - kurz využití informačních a komunikačních technologií ve výuce angličtiny pro metodiky AJ v Ped. centru, Č. Budějovice /organizace a podpora BC/
 • 2000 - kurz na téma Nový vývoj v ELT, Hilderstone College, Broadstairs, Kent
 • 1998 -1999 - cyklus British Studies, Britská rada v Č. Budějovicích
 • 1998 - kurz Comenius 3.2 - problematika středních škol, Pontypridd, Wales, pod patronací ESIS
 • 1995 - kurz PRESET v Jihočeském centru BC v Č. Budějovicích
 • 1993 - 1994 - stáže na Hogelschool v Eindhovenu, Holandsko, příprava projektu VOŠ pod záštitou holandské vlády
 • 1993 - metodický kurz pro INSET a PRESET, University of Edinburgh

 

Další profesní činnost:

 • 2001 - 2011 - člen organizačního výboru Mezinárdní konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích - anglická sekce
 • organizace anglické a české sekce Studentské konference v cizích jazycích na JU v Č.B.
 • odborné překlady - zejména pro: jednotlivé fakulty JU v Č.Budějovicích, od 2012 pro EF JU, Český Caparol, s.r.o., Cech pro zateplování budov,

  Evropský cech pro zateplování budov (EAE – European Association for ETICS, i.e.External Thermal Insulation Composite Systems)

 • překlady smluv, článků z oboru medicíny aj.
 • 2011 - výuka češtiny pro cizince na Letní škole slovanských studií na JU v Č.B.

 

Publikační činnost:

 • Překladatelské oříšky I; Časopis Jihočeské univerzity 2007
 • Překladatelské oříšky II; Časopis Jihočeské univerzity 2008
 • Language Teaching at Tertiary Level vs. Labour Market Demands, Newsletter AUA 2008
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ACS Academic Skills KJE Ano Ano Ano
KACS Academic Skills KJE Ano Ano
AJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano Ano
KAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
AJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano Ano
KAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
AJA21 Anglický jazyk A2 - 1 KJE Ano
AJA22 Anglický jazyk A2 - 2 KJE Ano
AEM1 Anglický jazyk EM1 KJE Ano
AEM3 Anglický jazyk EM3 KJE Ano Ano
KAEM3 Anglický jazyk EM3 KJE Ano
KAZ3 Anglický jazyk Z3 KJE Ano Ano
KAZE2 Anglický jazyk ZEM2 KJE Ano Ano
KAZE3 Anglický jazyk ZEM3 KJE Ano
AJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
KAJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
BUC Business Correspondence KJE Ano Ano
KBUC Business Correspondence KJE Ano
YBUC Business Correspondence KJE Ano Ano
OAJ1 English 1 KJE Ano Ano
OAJ2 English 2 KJE Ano Ano
OAJP English Presentation KJE Ano
EEU English for European Union KJE Ano Ano
KEEU English for European Union KJE Ano Ano Ano
ENP English for Presentations KJE Ano Ano Ano
DEP Erfolgreich Presentieren KJE Ano
KNZE3 Německý jazyk ZEM3 KJE Ano
KRZE3 Ruský jazyk ZEM3 KJE Ano
VTEFA Vstupní jazykový test z AJ KJE Ano