Hošková Alena, Ing.

Hošková Alena, Ing.

Odborné zaměření:

 • anglický jazyk

 

Vzdělání:

 • 1993 - 1996 - Pedagogická fakulta JU Č. Budějovice, rozšiřující studium - anglický jazyk
 • 1991 - 1993 - Filozofická fakulta UK Praha, doplňkové pedagogické studium
 • 1979 - 1983 - VŠE Praha, fakulta obchodní, ekonomika vnitřního obchodu


Odborné působení:

 • 2012 - Katedra jazyků Ekonomické fakulty, JU ČB
 • 2002 - 2012 - Jazykové centrum Jihočeské univerzity, ČB
 • 1999 - 2002 - Integrovaná střední škola obchodu, služeb a podnikání, ČB
 • 1990 - 1999 - Základní škola Rožnov, ČB
 • 1983 - 1990 - OD Kotva, provozní pracovník

 

Další profesní činnost a působení:

 • 2001 - 2011 - člen organizačního výboru Mezinárodní konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích - anglická sekce
 • předsedkyně poroty okresního kola Soutěže v anglickém jazyce

 

Stáže:

 • 1998 - Almere, Nizozemí - v rámci programu Komenius
 • 1994, 1995, 1997 - stáž ve Wales, Velká Británie

 

Publikační činnost:

Hošková A.: Příprava studentů na mezinárodní zkoušky v rámci povinné jazykové výuky. In  Písemné zkoušky a testy z cizích jazyků.  Poděbrady: UK Praha a Ústav jazykové a odborné přípravy Poděbrady, 2007. ISBN 978-80-901947-7- (CD), 100%

Hošková A.: Využití mezinárodních zkoušek ve výuce. In , Písemné zkoušky z cizího jazyka a SERR. UK  Praha a Státní vysoká odborná škola v Ratiboři, 2007.ISBN 978-60730-08-9,str.65-69, 100%

Hošková A.:- Teaching English at Language Centre of USB. In  Lingvistické aspekty anglického odborného jazyk., Košice: Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, 2007, ISBN 978-80-7097-692-0(CD), 100%

Špatenková D.-Hošková A.: Jazyková vybavenost studentů v návaznosti na potřeby firem. In  Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav: ŠkodaAuto Vysoká škola Mladá Boleslav, ISBN 978-80-87042-20-5, str. 22-28, 50%

Špatenková D.- Hošková A.: Language Study Courses and the CEFR. In Odborný jazyk na vysokých školách. Praha: Česká zemědělská univerzita, Praha, 2008. ISBN 978-80-213-1750-5 (CD), 50%

Špatenková D. – Hošková A.: . Ověřování znalostí anglického jazyka s ohledem na SERR v JC JU v Českých Budějovicích.In Výuka cizích jazyků- integrace a testování Poděbrady: Univerzita Karlova, v Praze a Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech,2009. ISBN 978-80-87238-02-8 (CD), 50%

  Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
  ACS Academic Skills KJE Ano
  KACS Academic Skills KJE Ano
  AJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
  CAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
  KAJ1 Anglický jazyk 1 KJE Ano
  AJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
  CAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
  KAJ2 Anglický jazyk 2 KJE Ano
  AJA21 Anglický jazyk A2 - 1 KJE Ano
  AJA22 Anglický jazyk A2 - 2 KJE Ano
  AJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
  AJPR Anglický jazyk prezentace KJE Ano
  KAJP Anglický jazyk prezentace KJE Ano
  YBUEN Business English KJE Ano Ano
  BECP1 Business English 1 KJE Ano Ano
  CBEP1 Business English 1 KJE Ano Ano Ano
  KBEP1 Business English 1 KJE Ano Ano Ano
  BECP2 Business English 2 KJE Ano Ano
  CBEP2 Business English 2 KJE Ano Ano Ano
  KBEP2 Business English 2 KJE Ano Ano Ano
  OAJ1 English 1 KJE Ano Ano
  OAJ2 English 2 KJE Ano Ano
  OAJP English Presentation KJE Ano
  ENP English for Presentations KJE Ano Ano
  VTEFA Vstupní jazykový test z AJ KJE Ano
  Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
  Detail Špatenková Dana
  Hošková Alena
  Šulista Marek
  KDY JE CHYBA CHYBOU
  2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Detail Špatenková Dana
  Hošková Alena
  Šulista Marek
  New Trends And Effectiveness in Foreign Language Education at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in Ceske Budejovice
  2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Detail Hošková Alena
  Výskum modulu cudzojazyčnej výučby všeobecného a odborného jazyka
  2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
  Detail Hošková Alena
  ZEFEKTIVNĚNÍ VÝUKY A TESTOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA
  2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
  Vložit vše do košíku 1 - 4 z 4