Špatenková Dana, Mgr.

Špatenková Dana, Mgr.

Odborné zaměření:

 • anglický jazyk
 • metodika výuky anglického jazyka
 • testování anglického jazyka pro mezinárodní úrovně

 

Vzdělání:

 • 1997 – Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích – ukončení studia AJ pro 3. stupeň školy
 • 1993 - získání certifikátu First Certificate in English (Cambridge Exams)
 • 1976 – Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích – Národní škola (hudební výchova), angličtina pro 3. stupeň

 

Odborné působení:

 • 1.7.2012 - Katedra jazyků  EF - vedoucí katedry
 • 1.4.2012 – Katedra jazyků EF
 • 2000 – 31.3.2012 - Jazykové centrum JU – odborný asistent
 • 1994 – 2000 – České reálné gymnázium České Budějovice – učitel
 • 1976 – 1994 – Základní škola: Hořice na Šumavě, Praha, České Budějovice – učitel

 

Další vzdělání a působení:

 • 2001 - 2010 - člen organizačního výboru Mezinárdní konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích - anglická sekce
 • 1997 - 2007 - předsedkyně poroty okresního kola Soutěže v anglickém jazyce
 • 1995 - 2006 - okresní metodička AJ při Středisku služeb školám v Českých Budějovicích
 • od r. 2001 - Examinátor Britské rady s oprávněním zkoušet Cambridgeské zkoušky KET, PET, FCE
 • 1993 - FCE (Cambridge Certificate)

 

Stáže:

 • 1998 - Preparatory visit v rámci programu Sokrates na King Henry VIII High School, Abergaveny, Wales, Great Britain

 

Publikační činnost:

Špatenková, D. - Hošková, A.: Hodnocení a zkoušky z odborného jazyka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. In: Egzaminy ustne z jezyka obcego a ESOKJ, UK v Praze a Státní vysoká škola v Ratiboři, 2006, CD, Sborník UK Praha a Státní vysoká škola v Ratiboři, ISBN 80-60730-01-6,  (50%)

Špatenková, D. - Krejčová, E.: The Professional Career and the Language Skills Needed. In: Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Katedra aplikované lingvistiky, 2006, CD, ISBN 80-7041-356-5, (50%)

Špatenková, D.: Pátý ročník studentské prezentační konference na JU v Českých Budějovicích. In: Písemné zkoušky a testy v cizích jazycích. Poděbrady: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy Poděbrady, Středisko výuky cizích jazyků INTEX, 2007, CD, ISBN 973-80-901947-8-6, (100%)

Špatenková, D.: Studentská prezentační konference a její význam pro studenty JU v Českých Budějovicích. In: Písemné zkoušky z cizího jazyka a SERR. Sborník - UK v Praze a Státní vysoká škola v Ratiboři, 2007, str.167-171, ISBN 978-83-60730-08-9, (100%)

Špatenková, D.: Foreign Language Usage for Job Mobility within EU. In: Lingvistické aspekty anglického odborného jazyka, Košice: Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF, Univerzita P.J.Šafárika Košice, 2007, CD,ISBN 978-80-7097-692-0, 100%

Špatenková, D. – Hošková, A.: Jazyková vybavenost studentů v návaznosti na potřeby firem. In: Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav: Škoda auto Vysoká škola Mladá Boleslav, 2008, s. 22-28. ISBN 978-80-87042-20-5, (50%)

Žáčková, M. – Špatenková, D. – Hošková, A.: Interkulturní kompetence jako součást jazykové výuky na vysokých školách v návaznosti na potřeby firem. In: Sociokulturní kompetence a SERR, Poděbrady: Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy Poděbrady, Středisko výuky cizích jazyků INTEX, 2008, CD, ISBN 978-80-87238-00-4 (33%)

Žáčková, M. – Špatenková, D. – Hošková, A.: Interkulturní kompetence jako jazyková potřebnost v oblasti hospodářství. In: Sociokulturní kompetence a SERR, sborník UK Praha  a Státní vysoká škola v Ratiboři, 2008,str.267-271, ISBN 978-83-60730-20-1

Špatenková, D. – Hošková, A.: Language Study Courses and the CEFR. In: Odborný jazyk na vysokých školách, Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, CD, ISBN 978-80-213-1750-5,(50%)

Krejčová, E. -  Loukotová, O. - Špatenková, D.: Language Teaching at Tertiary Level vs. Labour Market Demands. In: ATE Newsletter 2008, vol. 19, no. 1, s. 31-33, ISSN 1210-0196, (33%)

Špatenková D. - Krejčová, E.: Požadavky pracovního trhu versus výuka cizích jazyků v terciární sféře. In: Kvalita jazykového vzdělávania na univerzitách v Európe II, Bratislava, 2008, CD (50%)

Špatenková,D. - Hošková, A.: Teaching Foreign Languages and the CEFR, In: Kvalita jazykového vzdělávania na univerzitách v Európe II, Bratislava, 2008,CD (50%)

Špatenková, D. - Hošková, A.: Ověřování znalostí jazyka s ohledem na SERR v JC JU v Českých Budějovicích, In: Výuka cizích jazyků - integrace a testování. Poděbrady: Univerzita Karlova v Praze a Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech, 2009, ISBN 978-80-87238-02-8 (CD) 50%

Projekt IGA CJ/07/01 ŠAVŠ Mladá Boleslav: Tvorba koncepce vysokoškolské výuky cizích jazyků v souladu s mezinárodními aktivitami a potřebami firem (spoluřešitel), 2007-2009

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
YBUEN Business English KJE Ano Ano
YCAE Certificate in Advanced English KJE Ano Ano
OAJ1 English 1 KJE Ano Ano Ano
OAJ2 English 2 KJE Ano Ano Ano
OAJP English Presentation KJE Ano
YENIT English for IT in Business KJE Ano
YETT English for Travel and Tourism KJE Ano Ano
YFCE First Certificate in English KJE Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Špatenková Dana
Hošková Alena
Šulista Marek
KDY JE CHYBA CHYBOU
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Špatenková Dana
Hošková Alena
Šulista Marek
New Trends And Effectiveness in Foreign Language Education at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in Ceske Budejovice
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Špatenková Dana
EFEKTIVITA VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ V TERCIÁRNÍ SFÉŘE VZDĚLÁVÁNÍ
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 3 z 3