Flajšhansová Markéta, Mgr.

Odborné zaměření:

 • německý jazyk
 • český jazyk pro cizince

 

Vzdělání:

 • 1983 – 1988 - Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, učitelství všeobecně vzdělávácích předmětů, obor český jazyk a literatura – německý jazyk

 

Odborné působení:

 • od r. 2012 - Fakulta rybářství a ochrany vod a Katedra jazyků EF
 • 2004 – 2012 - Jazykové centrum JU
 • 1994 – 2004 - Gymnázium Vodňany
 • 1990 - 1994 - ZŠ a Gymnázium Vodňany
 • 1989 – 1990 - SRŠ Vodňany
 • 1989 – 1990 - SRŠ Vodňany
 • 1988 – 1889 SZTŠ Mladá Boleslav

 

Další profesní činnost:

 • 2019 - Spolupráce s FF UK na pretestaci Abecedy českých reálií – Simple Czech (v rámci projektu NAKI č. DG16PO2BO18)

 • 2019 - Příprava a realizace intenzivního jaz. kurzu pro BAW/Ökoverein Gebharts und HLUW Yspertal, Rakousko, 20.8. – 22.8. 2019 (projektKPF-01-108 Spolupráce JU a Bundesamt für Wasserwirtschaft)

 • 2019 - Aktivní účast na 66. setkání ÚJOP UK Praha (21.9.2019)

 • 2019 - Gebharts, Rakousko: vedení workshopu Einleitung zum Sprachkurs Tschechisch für Ausländer, BAW/ Verein für Fisch- und Gewässerökologie - Ökoverein, Schrems

 • 2019 - účast na 64. a 65. setkání AUČCJ na ÚJOP UK Praha 6
 • 2016 - vedení metodického workshopu Gramatika efektivně pro AUČCJ na ÚJOP UK Praha 6
 • 2010 - 2011 - organizování zkoušek k certifikátu ECL - Institut pro interkulturní komunikaci v Berlíně čeština pro cizince
 • 2005 - 2011 - člen organizačního výboru Mezinárodní konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích - německá sekce
 • 2006 - Intensivkurs Tschechisch für Ausländer, Unterweißenbach / Rakousko
 • 2005 - 2006 - lektorka seminářů odborného jazyka a metodiky v oblasti zemědělství pro učitele Střední zemědělské a veterinární školy v Českých Budějovicích organizovaných Goethe-Zentrem v Českých Budějovicích
 • překlady článků a smluv

 

Publikační činnost:

Hofmannová, J. – Kalousová, J. – Flajšhansová, M. (30%) (2008): Präsentationen von Fachthemen in den Fremdsprachen an Hochschulen und Universitäten. In: Schaurein. Praxisorientierte Zeitschrift der slowenischen Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen. 20/2008, s. 12 – 14, ISSN: 1318-3605

Flajšhansová, M. (40%)– Kalousová, J.Hofmannová, J. (2008/2009): Jsou vstupní jazykové znalosti studentů na VŠ dostatečné pro studium odborného či profesního jazyka? In: Cizí jazyky, roč. 52, 2008/2009, číslo 1, Plzeň, s. 24 – 26, ISSN: 1210-0811

Flajšhansová, M. (2008) :K výuce odborného jazyka, Sgunschrift, 2/2008, str. 16, ISSN: 1802-3282

Flajšhansová, M. (2008): Arbeitsblatt zur Fachsprache in der Landwirtschaft, Sgunschrift, 2/2008, str. 17 – 20, ISSN: 1802-3282

Flajšhansová, M. (40%) – Kalousová, J. – Hofmannová, J. (2008): Na mezinárodní konferenci studentských prezentací na JU v Českých Budějovicích zazněla čeština poprvé jako cizí jazyk. In: Lingua viva 6, České Budějovice 2008, s. 95, ISSN: 1801-1489

Flajšhansová, M. (40%) – Kalousová, J. – Hofmannová, J. (2008): Jazykové znalosti nových studentů nejsou dostačující. In: Jihočeská univerzita. Čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 1/2008, České Budějovice 2008, s. 46 – 47, ISSN: 1214-7869

Flajšhansová, M. (2008): Konference prezentací odborných témat v cizích jazycích. In: Jihočeská univerzita. Čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 4/2008, České Budějovice 2008, s. 11, ISSN: 1214-7869

Kalousová, J. – Flajšhansová, M. (40%) (2010): Arbeit mit fachbezogenen Texten im Fremdsprachenunterricht. In: Schaurein. Praxisorientierte Zeitschrift der slowenischen Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen. 22/1, 2010, s. 72 – 75, ISSN: 1318-3605

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CTC Czech - Tool of Culture KJE Ano Ano
FW1 Fachsprache Wirtschaft 1 KJE Ano Ano
KFW1 Fachsprache Wirtschaft 1 KJE Ano Ano
FW2 Fachsprache Wirtschaft 2 KJE Ano Ano
KFW2 Fachsprache Wirtschaft 2 KJE Ano Ano
GR German KJE Ano Ano
CNJ1 Německý jazyk 1 KJE Ano Ano Ano
KNJ1 Německý jazyk 1 KJE Ano Ano Ano
NJ1 Německý jazyk 1 KJE Ano Ano
CNJ2 Německý jazyk 2 KJE Ano Ano Ano
KNJ2 Německý jazyk 2 KJE Ano Ano Ano
NJ2 Německý jazyk 2 KJE Ano Ano
NJA11 Německý jazyk A1 - 1 KJE Ano
NJA12 Německý jazyk A1 - 2 KJE
NJA21 Německý jazyk A2 - 1 KJE Ano Ano
NJA22 Německý jazyk A2 - 2 KJE Ano Ano
NJZD Německý jazyk NJZD KJE Ano Ano
KNZ3 Německý jazyk Z3 KJE Ano
VTEF Vstupní jazykový test z NJ, RJ, SJ, FJ KJE Ano