Nabídka jazyků

PREZENČNÍ STUDIUM

ANGLICKÝ JAZYK - prezenční studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Anglický jazyk A21 AJA21 ZS/LS A2 2 nepovinný předmět (pro studenty s nedostatečnou úrovní potřebnou na splnění VTEFA)
  Anglický jazyk A22 AJA22 ZS/LS A2+ 2 nepovinný předmět (pro studenty s nedostatečnou úrovní potřebnou na splnění VTEFA)
  Vstupní jazykový test z AJ VTEFA ZS/LS A2+ 0 povinný předmět pro všechny obory, bez výuky
  Anglický jazyk 1 AJ1 ZS/LS B1 2 povinný předmět pro všechny obory
  Anglický jazyk 2 AJ2 ZS/LS B1 2 povinný předmět pro všechny obory
odborný jazyk Anglický jazyk prezentace AJP ZS B1+ 3 povinný předmět pro všechny obory, pouze v ZS
English for IT in Business ENITB ZS B1+ 4 povinný předmět pro obory EKINF, cvičení s rodilým mluvčím
English for Applied Math. and Inform. EAMI ZS B1 4 povinný předmět pro obory EKINF a FINMA, cvičení s rodilým mluvčím
  Business English 1 BECP1 ZS/LS B1 2 nepovinný předmět - možnost přípravy na AJP
  Business English 2 BECP2 ZS/LS B1+ 3 nepovinný předmět - možnost přípravy na AJP - rodilý mluvčí
English for Commercial Management ECM/ECM1 ZS/LS B1/B2 3 nepovinný předmět - cvičení s rodilým mluvčím
English for Tourism and Trade 1 ETT1 LS B1+ 3 nepovinný předmět - cvičení s rodilým mluvčím
kurzy k certifikátovým úrovním First Certificate in English FCEB2 ZS/LS B2 2 rozšíření znalostí pro úroveň B2
  Certificate in Advanced English CAEC1 ZS/LS C1 2 rozšíření znalostí pro úroveň C1, rodilý mluvčí
konverzace English Conversation B1 PETB1 ZS/LS B1 2 konverzace k úrovni B1
  English Conversation B2 ECB2 ZS/LS B2 2 konverzace k úrovni B2, rodilý mluvčí
  English Conversation C1 ECC1 ZS/LS C1 2 konverzace k úrovni C1, rodilý mluvčí
 
NĚMECKÝ JAZYK  - prezenční studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Německý jazyk A11 NJA11 ZS/LS A1 2 nepovinný předmět
  Německý jazyk A12 NJA12 ZS/LS A1+ 2 nepovinný předmět
  Německý jazyk A21 NJA21 ZS/LS A2 2 nepovinný předmět
  Německý jazyk A22 NJA22 ZS/LS A2 2 nepovinný předmět
  Německý jazyk 1 NJ1 ZS/LS A2+ 2 povinně volitelný předmět pro obor OP - podmíněno splněním vstupního testu VTEF
  Německý jazyk 2 NJ2 ZS/LS B1 3 povinně volitelný předmět pro obor OP
kurzy k certifikátovým úrovním Zertifikat Deutsch 1 NJZD1 ZS/LS B1 2 příprava na zertifikát ZD - nepovinný předmět
  Zertifikat Deutsch 2 NJZD2 ZS/LS B1 3 příprava na zertifikát ZD - nepovinný předmět
 odborný jazyk Fachsprache Wirtschaft 1 FW1 ZS/LS B1 2 nepovinný předmět - obchodní němčina
  Fachsprache Wirtschaft 2  FW2 ZS/LS B1 3 nepovinný předmět - obchodní němčina
  Fachsprache Wirtschaft 3 FW3 ZS/LS B1 2 nepovinný předmět - obchodní němčina
  Fachsprache Wirtschaft 4 FW4 ZS/LS B1 3 nepovinný předmět - obchodní němčina
  Právnický německý jazyk NJUR ZS/LS B1 3 nepovinný předmět - základní právní terminologie
 
RUSKÝ JAZYK  - prezenční studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Ruský jazyk A11 RJA11 ZS/LS A1 2 nepovinný předmět
  Ruský jazyk A12 RJA12 ZS/LS A1+ 2 nepovinný předmět
  Ruský jazyk 1 RJ1 ZS/LS A2 2 povinně volitelný předmět pro obor OP - podmíněno splněním vstupního testu VTEF
  Ruský jazyk 2 RJ2 ZS/LS A2+ 3 povinně volitelný předmět pro obor OP
  Ruský jazyk - odborný seminář RJOS ZS/LS B1 3 nepovinný předmět - obchodní ruština
 
FRANCOUZSKÝ JAZYK  - prezenční studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Francouzský jazyk A11 FJA11 ZS/LS A1 2 nepovinný předmět
  Francouzský jazyk A12 FJA12 ZS/LS A1+ 2 nepovinný předmět
  Francouzský jazyk 1 FJ1 ZS/LS A1+ 2 povinně volitelný předmět pro obor OP - podmíněno splněním vstupního testu VTEF
  Francouzský jazyk 2 FJ2 ZS/LS A2 3 povinně volitelný předmět pro obor OP
Francouzský jazyk - odborný seminář FJOS ZS/LS B1 2 nepovinný předmět - obchodní terminologie
 
ŠPANĚLSKÝ JAZYK  - prezenční studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Španělský jazyk A11 SJA11 ZS/LS A1 2 nepovinný předmět
  Španělský jazyk A12 SJA12 ZS/LS A1+ 2 nepovinný předmět
  Španělský jazyk 1 SJ1 ZS/LS A1+ 2 povinně volitelný předmět pro obor OP - podmíněno splněním vstupního testu VTEF
  Španělský jazyk 2 SJ2 ZS/LS A2 3 povinně volitelný předmět pro obor OP
Španělský jazyk - odborný seminář SJOS ZS/LS B1 2 nepovinný předmět - obchodní terminologie

 

KOMBINOVANÉ STUDIUM

ANGLICKÝ JAZYK - kombinované studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Vstupní jazykový test z AJ VTEFA ZS/LS A2+ 0 povinný předmět pro všechny obory, bez výuky
  Anglický jazyk 1 KAJ1 ZS/LS A2+ 2 povinný předmět pro všechny obory
  Anglický jazyk 2 KAJ2 ZS/LS B1 2 povinný předmět pro všechny obory
odborný jazyk Anglický jazyk prezentace KAJP ZS B1 3 povinný předmět pro všechny obory, pouze v ZS
  English for Applied Math. and Inform. KEAMI ZS B1 4 povinný předmět pro EKINF
  
NĚMECKÝ JAZYK - kombinované studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Německý jazyk 1 KNJ1 ZS/LS A2+ 2 povinně volitelný předmět pro obor OP - podmíněno splněním vstupního testu VTEF
  Německý jazyk 2 KNJ2 ZS/LS B1 3 povinně volitelný předmět pro obor OP
 
RUSKÝ JAZYK - kombinované studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Ruský jazyk 1 KRJ1 ZS/LS A2 2 povinně volitelný předmět pro obor OP - podmíněno splněním vstupního testu VTEF
  Ruský jazyk 2 KRJ2 ZS/LS A2 3 povinně volitelný předmět pro obor OP
 
FRANCOUZSKÝ JAZYK - kombinované studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Francouzský jazyk 1 KFJ1 ZS/LS A1+ 2 povinně volitelný předmět pro obor OP - podmíněno splněním vstupního testu VTEF
  Francouzský jazyk 2 KFJ2 ZS/LS A2 3 povinně volitelný předmět pro obor OP
 
ŠPANĚLSKÝ JAZYK - kombinované studium kód semestr úroveň kredity poznámky
obecný jazyk Španělský jazyk 1 KSJ1 ZS/LS A1+ 2 povinně volitelný předmět pro obor OP - podmíněno splněním vstupního testu VTEF
  Španělský jazyk 2 KSJ2 ZS/LS A2 3 povinně volitelný předmět pro obor OP