Systém výuky jazyků

A (povinný): Anglický jazyk AJ1, resp. KAJ1, AJ2, resp. KAJ2, AJP resp. KAJP pro všechny studijní obory bakalářského stupně prezenční i kombinované formy studia EF
B (povinně volitelný): NJ1, resp. KNJ1 a NJ2, resp. KNJ2 pro studijní obor OP bakalářského stupně prezenční i kombinované formy studia EF
RJ1, resp. KRJ1 a RJ2, resp. KRJ2 pro studijní obor OP bakalářského stupně prezenční i kombinované formy studia EF
C (výběrový): Všechny ostatní předměty, které jsou v nabídce KJE (viz Sylaby předmětů)

 

Více info k jednotlivým vyučovaným jazykům: