Výuka AJP / KAJP

Výuka předmětu AJP/KAJP:


 • Výuka předmětu Anglický jazyk prezentace probíhá formou konzultací (1. společná + individuální 2x za semestr).
 • Účast na 1. společné konzultaci je povinná, individuální konzultace jsou dobrovolné.
 • První společná informativní konzultace o způsobu výuky a požadavcích na splnění předmětu AJP proběhne první týden semestru mimo rozvrhové akce a bude společná pro všechny studenty, kteří si předmět zapsali. Informace o termínu konání bude na web. stránkách KJE:

 

První konzultační hodina se koná v úterý 29.9.2015 od 16:45, AV-KH (Akademie věd - Přírodovědecká fakulta).

První společná konzultace AJP v úterý 29.9.2015 od 16:45 - dle domluvy Mgr. Špatentkové a Ing. Kopty, Ph.D. všichni studenti zahájí výuku AJP v 16,45 a výuka FNP1 bude zahájena v 17,30.


Upozornění k zápisu předmětu AJP/KAJP:

 • Předmět si zapisují studenti 3. ročníku bakalářského studia, kteří mají splněný zápočet předmětu AJ2/KAJ2.
 • V případě souběžného zápisu předmětu AJ2 a AJP (KAJ2 a KAJP) v zimním semestru akademického roku 2015/16 pokud předmět AJ2/KAJ2 nebude splněn, propadá i první zápis předmětu AJP/KAJP. Na dodatečné žádosti o odpis předmětu AJP/KAJP nebude brán zřetel.
 • Předmět AJP/KAJP je možné si zapsat podruhé až v ZS akademického roku 2016/17.

 

 

Požadavky na úspěšné absolvování předmětu


Pro získání zápočtu jsou studenti povinni:

 • zúčastnit se první společné konzultace, která se koná první týden v semestru,
 • splnit všechny úkoly v kurzu Anglický jazyk prezentace v e-learningovém systému Moodle do konce 12. týdne (tzn. do 17.12.2015),
 • splnit zápočet z předmětu AJ 2 do konce 12. týdne (tzn. do 15.12.2015) - pro tyto studenty bude ve 12. týdnu vypsán speciální termín Placement testu.


Požadavky na zkoušku:

 • prezentace cílů a metodologie bakalářské práce v anglickém jazyce (10 minut),
 • krátká diskuze s rodilým mluvčím o obsahu bakalářské práce (5 minut).


Harmonogram předmětu:

 • 1. týden: povinná konzultace,
 • do 2. týdne: zapsání se do systému Moodle, seznámit se s požadavky na zápočet a zkoušku, kontrola formou testu,
 • 3.- 9. týden: první individuální konzultace,
 • do konce 9. týdne: vložení protokolu o zadání BP (stačí první strana s názvem práce), vložení abstraktu BP v anglickém jazyce,
 • 10. týden: zpětná vazba od vyučujících na uložený abstrakt,
 • 11.- 12. týden: druhá individuální konzultace,
 • do konce 12. týdne: vložení případné opravy abstraktu,
 • od konce 12. týdne (19.12.2015): udělení zápočtu do STAGu,
 • od 13. týdne: zkouška - prezentace BP v anglickém jazyce.