Členové katedry

Funkce Jméno E-mail Telefon Místnost
Vedoucí katedry        
  Vojtko Viktor, Ing., Ph.D. vojtko@ef.jcu.cz +420 38903 2696 104
Tajemník katedry        
  Srbová Alena, Ing. Bc., Ph.D. asrbova@ef.jcu.cz +420 38903 2709 104
Technik        
  Švecová Eva, Ing. svecova@ef.jcu.cz +420 38903 2705 105
Profesor        
  Novacká Ludmila, prof. JUDr., Ph.D. novacka@ef.jcu.cz +420 38903 2704 123
Docent        
  Doležalová Hana, doc. Ing., Ph.D. dolezal@ef.jcu.cz +420 38903 2721 101
  Kita Pavol, doc. Ing., Ph.D. pkita@ef.jcu.cz +420 38903 2845 102
  Orieška Ján, doc. Ing., Ph.D. jorieska@ef.jcu.cz 123
  Pícha Kamil, doc. Ing., Ph.D. kpicha@ef.jcu.cz +420 38903 2706 126
Odborný asistent s akad. tit.        
  Bergami Roberto, Dr. rbergami@ef.jcu.cz +420 38903 2846 125
  Broučková Iveta, Ing., Ph.D. pavezi@ef.jcu.cz +420 38903 2454 125
  Dušek Radim, Ing., Ph.D. dusekr@ef.jcu.cz +420 38903 2450 122
  Janeček Petr, Ing., Ph.D. janecp00@ef.jcu.cz +420 38903 2491 102
  Jirovský Martin, Ing. arch., Ph.D. mjirovsky@ef.jcu.cz +420 38903 725032534 123
  Srbová Alena, Ing. Bc., Ph.D. asrbova@ef.jcu.cz +420 38903 2709 104
  Tichá Lucie, Ing., Ph.D. ticha@ef.jcu.cz +420 38903 2689 105
  Vojtko Viktor, Ing., Ph.D. vojtko@ef.jcu.cz +420 38903 2696 104
  Štumpf Petr, Ing., Ph.D. pstumpf@ef.jcu.cz +420 38903 2449 101
  Švarcová Marie, Ing., Ph.D. svarcova@ef.jcu.cz +420 38903 2842 122
Odborný asistent        
  Šalamoun Jan, Ing. salamj00@ef.jcu.cz +420 38903 2452 103
Doktorand        
  PharmDr. Jaroslav Písek pisekj00@ef.jcu.cz 126
Dohoda o provedení práce        
  Horáková Helena, doc. Ing., CSc. hhorakova@ef.jcu.cz +420 38903 2842 122
  Hrabáková Kamila, Ing.