Dušek Radim, Ing., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KMS Manažerský simulátor KOD Ano
MS Manažerský simulátor KOD Ano
YZMA Marketing KOD Ano Ano Ano
MC Marketing Communication KOD Ano Ano
YMC Marketing Communication KOD Ano Ano
KMK Marketingová komunikace KOD Ano
MK Marketingová komunikace KOD Ano Ano
KOD Obchodní dovednosti KOD Ano Ano
OD Obchodní dovednosti KOD Ano Ano
OJ Obchodní jednání KOD Ano Ano
OSP1 Specialization Project 1 - theory KOD Ano Ano
OSP2 Specialization Project 2 - practice KOD Ano Ano
KSP1 Specializační projekt 1 KOD Ano Ano
SP1 Specializační projekt 1 KOD Ano Ano
KSP2 Specializační projekt 2 KOD Ano Ano
SP2 Specializační projekt 2 KOD Ano Ano
SMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vojtko Viktor
Dušek Radim
Filling the gap between theory and practice by business simulation games
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dušek Radim
Šalamoun Jan
New teaching Trends in the Field of Trade and Tourism
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Hana
Bednářová Dagmar
Dušek Radim
Podpora kvality výuky/výuky kvality na VŠ formou odborných praxí a certifikačních aktivit
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dalíková Pavlína
Dušek Radim
Doležalová Vlasta
Klíčové oblasti sledované v rámci procesního řízení v malých a středních podnicích
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Krninská Růžena
...
Dušek Radim
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Dušek Radim
Krninská Růžena
Řízení lidských zdrojů pod vlivem podnikové kultury
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Dušek Radim
Human Resource Management in Relation to Corporate Culture in the Knowledge Economy
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krninská Růžena
Dušek Radim
Mrázová Lucie
Podniková kultura firem v souvislosti s novou ekonomikou v globálním prostředí
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dalíková Pavlína
Dušek Radim
Řízení lidských zdrojů jako klíčový faktor rozvoje malých a středních podniků
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dušek Radim
Řízení lidských zdrojů v malých podnicích
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dušek Radim
Současný stav řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dušek Radim
Uplatnění absolventů ekonomických vysokých škol na trhu práce v období krize
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dušek Radim
Rozvíjení kompetencí u studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dušek Radim
Uplatnění absolventů Zemědělské fakulty Jihočeké univerzity na trhu práce
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 14 z 14