Janeček Petr, Ing.

Odborné zaměření

  • Destinační management a marketing 
  • Tvorba a rozvoj partnerství v destinaci
  • Marketingový výzkum v oblasti cestovního ruchu
  • Nové trendy v HORECA sektoru
  • Využití komunikačních technologií v cestovním ruchu se zaměřením na nové trendy 
  • Dopady cestovního ruchu na společnost

Pedagogická činnost

  • Služby v cestovním ruchu 
  • Provoz cestovních kanceláří 
Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
DCR Doprava v cestovním ruchu KOD Ano Ano Ano
KDCR Doprava v cestovním ruchu KOD Ano Ano
LW Lázeňství a wellness KOD Ano Ano
KMNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano
MNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano
KPUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano
PUSZ Provoz ubyt. a strav. zařízení KOD Ano Ano Ano
KSCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano
SCR1 Služby v cestovním ruchu 1 KOD Ano Ano
KSCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano
SCR2 Služby v cestovním ruchu 2 KOD Ano Ano