Švarcová Marie, Ing., Ph.D.

Švarcová Marie, Ing., Ph.D.

Odborné zaměření

  • Reklama a výtvarná oblast

  • Propagace

  • Marketing

  • Obchod - maloobchod

  • Spolupráce s firmami – marketingové výzkumy, audity 

Před vstupem do pedagogické oblasti jsem působila několik let v propagační firmě, dále v obchodní společnosti, a to jak české, tak zahraniční. Tyto zkušenosti byly využity ve výuce propagace, ekonomiky, obchodu. V době působení na Jihočeské univerzitě (ZF a později EF) jsem zpracovávala výzkumy pro obchodní i výrobní české firmy, což se promítá do pedagogické činnosti (např. marketingu, marketingového řízení, Public relations apod.), a to i na hostující VŠ v Praze.

 Současná pedagogická činnost

  • Marketing (Základy i v aplikacích)

  • Strategický marketing

  • Marketingové nástroje v obchodě

  • Případové studie z marketingu

  • Marketingová komunikace

 Výzkumná činnost

Marketingové výzkumy prováděné pro firmy české firmy (Otavan Třeboň,a.s; Ledenický nábytek v.d.; Prior a.s. České Budějovice; Výstaviště České Budějovice a.s.). Výstupem byly Výzkumné zprávy pro jednotlivé firmy.

Zpráva z výzkum pro firmu Otavan Třeboň. 40 s, 1999

Závěrečná zpráva Prior. 2001, 2009

Zpráva z výzkumu pro firmu Výstaviště České Budějovice a.s., 2002

Závěrečná zpráva z výzkumu pro firmu Ledenický nábytek, 2003

a další jako spoluřešitelka

 Řešení problémů v českých firmách z pohledu marketingu je mojí prioritou, stejně tak jako problémy v oblasti propagace, protože mám ráda, pokud české firmy mají na trhu úspěch. Výstupy z výzkumů a vlastní postřehy konzultujeme s dalšími kolegy z jiných VŠ a univerzit při různých příležitostech např. konferencích, setkáních kateder a osobních setkáních.

 Zahraniční stáže a pobyty

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko -  Erasmus (2010)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Spolecznych, Polsko – Erasmus (2012)

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznaň, Polsko - Erasmus (2012)

Pracovní stáž v Bruselu, Evropský parlament, Belgie (2011)

 

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KZMA Marketing KOD Ano Ano
ZMA Marketing KOD Ano Ano Ano
KMNO Marketingové nástroje v obchodě KOD Ano Ano
MNO Marketingové nástroje v obchodě KOD Ano Ano
KSM Strategický marketing KOD Ano Ano
KSMA Strategický marketing KOD Ano Ano
SM Strategický marketing KOD Ano Ano Ano
SMA Strategický marketing KOD Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace
Detail Švarcová Marie
Horáková Helena
Romová Hana
...
Marketing and Communication – Marketing communication
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Švarcová Marie
Uplatnění marketingu ve firmách v České republice
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU
Detail Kukačka Vladislav
Švarcová Marie
Psychofyziologické a ekonomické následky nedostatku aktiviního pohybu
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Bunešová Marie
Vaněček Drahoš
Technika zpracování bakalářských a diplomových prací
2009 KNIHA
Detail Bunešová Marie
Co vítězí u zákazníků: cena nebo kvalita? Komunikace!
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Bunešová Marie
Význam klastrů v konkurenceschopnosti regionů
2007 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Bunešová Marie
Grafická podpora přednášek z marketingu
2007 KNIHA
Detail Bunešová Marie
Využití pojmových map ve výuce marketingu
2007 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Hesková Marie
Bunešová Marie
Pícha Kamil
Kooperace - nástroj rozvoje malého a středního podnikání
2006 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Vojtko Viktor
Bunešová Marie
Rozvratné inovace a český maloobchod
2006 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Detail Bunešová Marie
Vliv ceny při rozhodování o koupi produktu
2006 ČLÁNEK VE SBORNÍKU
Vložit vše do košíku 1 - 11 z 11