Horáková Helena, doc.Ing., CSc.

Odborné zaměření

 • Marketing

 • Strategický marketing

 • Marketingová logistika

 • Podniková ekonomika

 • Spolupráce s praxí  - aplikační studie

                               výzkumné procesy

   

Působení na VŠE Praha : ekonomika průmyslu

                                           ekonomika podniku

                                           řízení výroby

                                           marketing

                                           logistika

Současná pedagogická činnost

 • Marketing

 • Marketingový výzkum

 • Strategický marketing

 • Situační analýza  a SWOT analýza v marketingovém prostředí

 • Řešení případových studií  (aplikace základních teoretických poznatků do každodenní praxe na příkladech konkrétních firemních subjektů)

   

Stáže a studijní  pobyty v zahraničí i v tuzemsku

Přímá spolupráce s firmami

Vedení studentských v praxí v tuzemských i zahraničních podnicích

Dlouhodobé i krátkodobé stáže v zahraničí

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
KZMA Marketing KOD Ano
KMM Mezinárodní marketing KOD Ano
KMMR Mezinárodní marketing KOD Ano
MM Mezinárodní marketing KOD Ano
MMR Mezinárodní marketing KOD Ano
OSMA Strategic Marketing KOD Ano
KSM Strategický marketing KOD Ano Ano
KSMA Strategický marketing KOD Ano Ano
SM Strategický marketing KOD Ano Ano Ano
SMA Strategický marketing KOD Ano Ano Ano