Vojtko Viktor, Ing., Ph.D.

Vojtko Viktor, Ing., Ph.D.

Odborné zaměření

 • Marketingové systémy pro podporu rozhodování - simulační modely, statistické metody (data mining)
 • Systémová dynamika a multiagentní modelování
 • Výzkum spotřebního chování a jeho počítačové modelování
 • Počítačové manažerské simulátory a jejich využití ve výuce
 • Retail management a marketing
 • Spolupráce vysokých škol s praxí
 • Finanční gramotnost a vzdělávání spotřebitelů

Během svého působení na EF JU jsem vyvinul několik manažerských simulátorů, resp. manažerských her (např. supermarketu a cestovní kanceláře), které úspěšně používáme ve výuce našich studentů - ročně jich jimi projde okolo stovky. Takovéto simulátory, včetně jejich praktické aplikace při podpoře reálného manažerského rozhodování i při výuce mne zajímají (a baví) nejvíce a občas vyvíjím i výukové hry pro děti (například Chov včel a Párky v rohlíku).

Další velkou oblastí mého zájmu jsou nové technologie a jejich využití - v současnosti jsou to zejména sociální média a "chytré" technologie.

Třetím významným tématem je pro mne podnikání, rozvoj podnikavosti a marketing, zejména s ohledem na působení firem na spotřebitelských trzích (maloobchod, služby, ale i technologicky orientované firmy v rámci B2C). 

Aktuální pedagogická činnost

 • Marketingový výzkum (česky i anglicky)
 • Manažerský simulátor
 • Spotřební chování
 • Strategický management v obchodě a cestovním ruchu
 • Strategický marketing
 • Letní škola "European Culture and Business Environment"

V rámci své pedagogické činnosti se snažím o dosažení několika cílů - vysoké odborné úrovně a aktuálnosti, praktické aplikovatelnosti získaných teoretických znalostí, srozumitelnosti pro studenty a vytvoření pozitivního vztahu k problematice. Někdy se mi to daří lépe, někdy hůře, nicméně stále na pracuji na tom, abych své předměty tímto směrem posunoval.

Oceňuji to, když i ze strany studentů mohu zaznamenat zájem, snahu o vlastní posun dopředu, přemýšlení, diskuzi a názory na danou problematiku.Vadí mi, když jsou studenti laxní, nesoustředí se a nepřemýšlí.

Myslím si také, že pro sledování nových trendů je nezbytně nutná angličtina, a přál bych si, aby studenti zvládali bez problémů s anglickými materiály pracovat.

Při přípravě své výuky používám hodně myšlenkové mapy, které zároveň dávám studentům i jako podpůrné materiály. Jeden příklad za všechny jsou Myšlenkové mapy k marketingovému výzkumu, které jsem k nekomerčnímu použití uvolnil zdarma.

Výzkum

Výzkum mne baví, a to zejména tehdy, je-li možné při něm něco nového objevit a výsledky prakticky využít. Rád spolupracuji s ostatními, jsou-li férovými partnery. Jsem otevřený novým nápadům a dokážu-li na ně najít čas, rád také s jejich realizací pomůžu.

Zahraniční stáže a pobyty

 • SPU Nitra, Slovensko (2015)
 • University of Missouri, Columbia a Armstrong State University, Savannah, USA (2014)
 • SPU Nitra, Slovensko (2014)
 • Victoria University, Melbourne (2013)
 • SPU Nitra, Slovensko - Erasmus (2012)
 • ISCAP Porto, Portugalsko - Erasmus (2010)
 • Victoria University, Melbourne, Austrálie (2010)
 • EUBA Košice, Slovensko - Erasmus (2009)
 • Bernelli University, Itálie (2007)

Zahraniční stáže a pobyty mne hodně obohacují - rád cestuji a poznávám nové lidi a jiné kultury, je vždy zajímavé zjistit, jak funguje vysoké školství jinde ve světě a nacházet si pozitivní vzory. Také studenti často přistupují k tématu jinak - přijde mi, že obvykle s vyšším zaujetím, i když nemůžu říci, že se jejich schopnosti od našich studentů významně liší. 

Odkazy

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CKA Cestovní kanceláře a agentury KOD Ano Ano
KCKA Cestovní kanceláře a agentury KOD Ano
CB Consumer Behaviour KOD Ano Ano Ano
KCB Consumer Behaviour KOD Ano Ano Ano
ECBE European Culture And Bus. Environment KOD Ano Ano
YITR International Trade KOD Ano Ano
KKO Kooperace v obchodě KOD Ano
KO Kooperace v obchodě KOD Ano Ano
MIB Managing International Business KOD Ano
KMS Manažerský simulátor KOD Ano Ano Ano Ano
MS Manažerský simulátor KOD Ano Ano
CMAR Marketing KOD Ano Ano
MAR Marketing KOD Ano Ano
MARA Marketing (in English) KOD Ano Ano
KMR Marketing Research KOD Ano Ano
MR Marketing Research KOD Ano Ano Ano
YMR Marketing Research KOD Ano Ano Ano
CMV Marketingový výzkum KOD Ano Ano
KMV Marketingový výzkum KOD Ano Ano
MV Marketingový výzkum KOD Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KSCHO Spotřební chování KOD Ano Ano
SCHO Spotřební chování KOD Ano Ano Ano
OSMOC Strat. Management in Trade and Tourism KŘE Ano Ano
KSMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano Ano
SMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano Ano Ano
SM Strategický marketing KOD Ano
SMA Strategický marketing KOD Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vojtko Viktor
Dušek Radim
Filling the gap between theory and practice by business simulation games
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Kvalita destinace v cestovním ruchu
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Simulation of insolvency proceedings year II - Evidence of the long term effect on cognitive learning
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
The Effect of Exchange Rates on the Number of Guests in the Czech Accommodation Establishments
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Blatné v červenci až srpnu 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Hluboké nad Vltavou v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Písku v květnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Týna nad Vltavou v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of purchase currency by Czech exporters sourcing abroad
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Vojtko Viktor
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Systémově dynamický model pro podporu řízení destinace cestovního ruchu jižní Čechy
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2016
2016 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Pavezová Iveta
Dílčí výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2015
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Komparace jižních Čech a Horního Rakouska jako destinací cestovního ruchu
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Management destinace a úloha organizace destinačního managementu v jižních Čechách
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Marketingová studie trhu zvukově a tepelně izolačních folií pro firmu HAPPICH CZ s.r.o.
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Návrh metodiky měření návštěvnosti turistických cílů pro CzechTourism
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Priority rozvoje cestovního ruchu – expertní pohled
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Profil návštěvníků a ekonomické dopady cestovního ruchu v Českých Budějovicích za rok 2014
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Volfová Hana
Regional Sustainable Tourism - A System Dynamics Perspective
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Volfová Hana
Regionálně udržitelný cestovní ruch – systémově dynamická perspektiva
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Rolínek Ladislav
Solarová Petra
System Dynamics Perspective on Crises in Small and Medium Enterprises
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Šalamoun Jan
Draxlerová Anna
Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of Invoice Currency by Czech Exporters
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Tichá Lucie
International Road Cargo Transports Risks – The Czech Transporters’ Perspective
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Purchase Currency by Czech Exporters Sourcing Abroad
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vojtko Viktor
Rethinking the Concept of Just Noticeable Difference in Online Marketing
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tichá Lucie
Vojtko Viktor
Risks in International Road Cargo Transports – The Czech Transporters’ Perspective
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Dvořák Vladimír
TourWork
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Nagyová Ľudmila
Stávková Jana
Horská Elena
...
Vojtko Viktor
Výskum trhu
2014 KNIHA Učebnice
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
Výsledky telefonického dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Marketingová studie trhu dřevoobráběcích center pro firmu Houfek, a.s.
2013 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Pavezová Iveta
Klufová Renata
Závěrečná zpráva z výzkumu u stávajících a bývalých zákazníků E.ON
2013 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Pavezová Iveta
Šalamoun Jan
Vojtko Viktor
Concept of Brand Building
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bergami Roberto
Schuller Annamarie
Vojtko Viktor
Industry placements for Czech academics: Narrowing the gap between theory and practice
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Srbová Alena
Vojtko Viktor
Spotřebitelské teorie a reálie
2011 KNIHA Učebnice
Detail Vojtko Viktor
Hesková Marie
Analysing Retailing Opportunities And Threats Using Agent-Based Simulation
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Hesková Marie
Constructivist Use of Business Simulators in Education
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hesková Marie
Pirožek Petr
Vojtko Viktor
Kvantifikace ekonomických přínosů kulturní akce
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Hesková Marie
MapSimServices
2010 SOFTWARE Jiný software
Detail Vojtko Viktor
Hesková Marie
A New Knowledge Construction through Knowledge Destruction?
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hesková Marie
Vojtko Viktor
Marketingová komunikace z regionálního pohledu
2009 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Bergami Roberto
Schuller Annamarie
...
Pedagogové ekonomických disciplín na vysokých školách a praxe - nutná synergie?
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Schüller Annamarie
Perceptions on the value of industry placement: an exploratory study of business disciplines academics in the Czech Republic
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Hesková Marie
Retail Opportunity Sim, version 1.0
2009 SOFTWARE Jiný software
Detail Vojtko Viktor
Tichá Lucie
Supermarket 1.0
2009 SOFTWARE Jiný software
Detail Vojtko Viktor
Hesková Marie
Navrátil Josef
Destination Management Simulator As a Tool Supporting Cooperation of Small Businesses
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hesková Marie
Vojtko Viktor
Lokální aspekty podnikání
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hesková Marie
Vojtko Viktor
Slabá Marie
MANAGEMENT FLIGHT SIMULATORS ? VALUABLE TOOLS IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hesková Marie
Vojtko Viktor
Možnosti rozvoje maloobchodních služeb z regionálního pohledu
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hesková Marie
Vojtko Viktor
Možnosti rozvoje potravinářských produktů na regionálním trhu
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hesková Marie
Vojtko Viktor
Rodinné firmy - zdroj regionálního rozvoje
2008 KNIHA Odborná monografie
Detail Mildeová Stanislava
Vojtko Viktor
Systémová dynamika
2008 KNIHA Učebnice
Vložit vše do košíku 1 - 56 z 56

Řešitel projektu

Nákupní chování spotřebitelů v ČR
Řešitel
Spoluřešitelé
Řízení vybraných rizik u MSP působících v mezinárodním obchodě
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra“
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Nástroje pro podporu rozhodování v destinacích cestovního ruchu
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém kurzové prevence
Řešitel
Spoluřešitelé