Štumpf Petr, Ing., Ph.D.

Štumpf Petr, Ing.

Odborné zaměření

 • Rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na Českou republiku a Jihočeský kraj 
 • Marketing služeb a destinací cestovního ruchu 
 • Destinační management včetně fungování organizací destinačního managementu (DMO) 
 • Strategický rozvoj cestovního ruchu z pohledu státní správy a samosprávy 
 • Tvorba a implementace strategických dokumentů cestovního ruchu 
 • Spolupráce s praxí v oblasti cestovního ruchu

Pedagogická činnost

 • Destinační managament a marketing 
 • Marketingové nástroje v cestovním ruchu 
 • Služby v cestovním ruchu
 • Mezinárodní cestovní ruch
 • Lázeňství a wellness

Petr Stumpf on ResearchGate

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
CKA Cestovní kanceláře a agentury KOD Ano
CR1 Cestovní ruch 1 KOD Ano Ano Ano
KCR1 Cestovní ruch 1 KOD Ano Ano
CR2 Cestovní ruch 2 KOD Ano Ano Ano
KCR2 Cestovní ruch 2 KOD Ano Ano
ODMM Destination Management and Marketing KOD Ano Ano
DMM Destinační management a marketing KOD Ano Ano Ano
KDMM Destinační management a marketing KOD Ano Ano
IT International Tourism KOD Ano Ano
KLW Lázeňství a wellness KOD Ano Ano
LW Lázeňství a wellness KOD Ano Ano Ano
KMNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano Ano
MNCR Marketingové nástroje v cestovním ruchu KOD Ano Ano
KMCR Mezinárodní turismus KOD Ano Ano
MCR Mezinárodní turismus KOD Ano
OSP1 Specialization Project 1 - theory KOD Ano
OSP2 Specialization Project 2 - practice KOD Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Kvalita destinace v cestovním ruchu
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
The Effect of Exchange Rates on the Number of Guests in the Czech Accommodation Establishments
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Blatné v červenci až srpnu 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Hluboké nad Vltavou v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Písku v květnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Týna nad Vltavou v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Systémově dynamický model pro podporu řízení destinace cestovního ruchu jižní Čechy
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2016
2016 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Pavezová Iveta
Dílčí výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2015
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Komparace jižních Čech a Horního Rakouska jako destinací cestovního ruchu
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Management destinace a úloha organizace destinačního managementu v jižních Čechách
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Návrh metodiky měření návštěvnosti turistických cílů pro CzechTourism
2015 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Janeček Petr
Priority rozvoje cestovního ruchu – expertní pohled
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Profil návštěvníků a ekonomické dopady cestovního ruchu v Českých Budějovicích za rok 2014
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Regional strategic documents of sustainable tourism development: Comparison of the regions of South Bohemia and Upper Austria
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Volfová Hana
Regionálně udržitelný cestovní ruch – systémově dynamická perspektiva
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
Cultural Tourism – Opportunities for Reducing Regional Disparities
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Strategic vision of Sustainable Tourism Development: Municipality of Strážný 2020
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Dvořák Vladimír
TourWork
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Štumpf Petr
Úvodní slovo
2014 KAPITOLA V KNIZE Doslov, předmluva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
Výsledky telefonického dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014
2014 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Dvořák Vladimír
Štumpf Petr
DMOs in South Bohemia - Destination management or marketing organizations?
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
UNESCO as a Driving Force for Tourism in the Czech Republic
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
Kooperace v Jihočeském kraji z pohledu poskytovaných služeb cestovního ruchu
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Systém zpracování regionálních strategických dokumentů cestovního ruchu v ČR a jeho institucionální zabezpečení.
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štumpf Petr
Dvořák Vladimír
VÝVOJ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švec Roman
Dvořák Vladimír
Štumpf Petr
Nové trendy v oblasti stravovacích služeb
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 29 z 29