Consumer Behaviour

Zkratka předmětu KOD/CB
Název předmětu Consumer Behaviour
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/CB
Název Consumer Behaviour
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The knowledge of consumer behaviour enables organizations to improve their marketing strategies and market segmentation. The students will especially understand consumer psychology, the thinking processes and choices of consumers with regard to various products and brands, the influences of environment (media, culture, family, reference groups etc.), the various decision-making processes including bounded rationality and engagement influences. The proper methods of qualitative and quantitative research in the scope of consumer behaviour are involved too.

Požadavky na studenta

Obsah

Study topics:

1. Consumer behaviour and marketing
2. Process of consumer decision-making and after-purchase behaviour
3. Rationality and irrationality in consumer behaviour, consumer engagement
4. Marketing research of consumer behaviour - qualitative and quantitative
5. Geodemographics
6. Social influences
7. Households and families
8. Self-perception, personality nad lifestyle
9. Perception
10. Learning and attitudes
11. Emotion and archetypes
12. Segmentation, customer metrics, marketing mix
13. Consumers markets dynamics

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Iveta Broučková, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Iveta Broučková, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • Evans, M., Jamal, A., Foxall, G. (2006). Consumer Behaviour. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
  • Cialdini, R. B. (2006). Influence: the psychology of persuasion (Rev. ed.). New York, NY: Collins.
  • Ariely, D. (2010). Predictably irrational: the hidden forces that shape our decisions (Rev. and expanded ed., 1. Harper Perennial ed). New York, NY: Harper Perennial.
  • Kotler, P., Armstrong, G., & Wong, V. (2008). Principles of marketing (5th European ed). Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF