European Culture And Bus. Environment

Zkratka předmětu KOD/ECBE
Název předmětu European Culture And Bus. Environment
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/ECBE
Název European Culture And Business Environment
Akreditováno/Kredity Ano/7
Rozsah hodin Přednáška 100 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The subject focuses on two main areas. The first is an historical cultural perspective of the EU member nations, drawing on the cultural research by G. Hofstede and the Cultural Synergist. The second is an analysis of the economic relationship and policy implications for the EU and Australia. Topics to be covered include: the developments of economic integration in Europe (the Treaty of Rome and the Maastricht Treaty); the free movement of goods and services, labour, and capital (Schengen Agreement and the Economic and Monetary Union); the effect on the business environment of different European cultures, languages, lifestyles and tastes; EU competition, product distribution and business payment methods; barriers to trade and marketing strategies for the EU.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, Ph.D., JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Hana Volfová
Literatura
  • KEEGAN, Warren J. Global marketing. Boston: Pearson, 2013.
  • HRUBÝ, Rudolf a Martina KRÁSNICKÁ. Introduction to the EU law / Úvod do práva EU.
  • Hofstede, G. National cultural dimensions.
  • KOESTER, Jolene. Intercultural competence: interpersonal communication across cultures. N.J: Pearson Prentice Hall, 2012.
  • VERGHESE, Tom. The invisible elephant?: exploring cultural awareness. Melbourne, Vic.: Synergistic Press, 2007.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Exkurze, Projektová výuka

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF