Consumer Behaviour

Zkratka předmětu KOD/KCB
Název předmětu Consumer Behaviour
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KCB
Název Consumer Behaviour
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KOD/CB
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The knowledge of consumer behaviour enables organizations to improve their marketing strategies and market segmentation. The students will especially understand consumer psychology, the thinking processes and choices of consumers with regard to various products and brands, the influences of environment (media, culture, family, reference groups etc.), the various decision-making processes including bounded rationality and engagement influences. The proper methods of qualitative and quantitative research in the scope of consumer behaviour are involved too.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Jan Šalamoun, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jan Šalamoun, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • Evans, M., Jamal, A., Foxall, G. (2006). Consumer Behaviour. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
  • Cialdini, R. B. (2006). Influence: the psychology of persuasion (Rev. ed.). New York, NY: Collins.
  • Ariely, D. (2010). Predictably irrational: the hidden forces that shape our decisions (Rev. and expanded ed., 1. Harper Perennial ed). New York, NY: Harper Perennial.
  • Kotler, P., Armstrong, G., & Wong, V. (2008). Principles of marketing (5th European ed). Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou), Písemná práce (např. u souborných zkoušek, klauzur), E-learning

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF