Cestovní kanceláře a agentury

Zkratka předmětu KOD/KCKA
Název předmětu Cestovní kanceláře a agentury
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KCKA
Název Cestovní kanceláře a agentury
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/CKA
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/CR1, KOD/KCR1, KOD/KTUR, KOD/TUR, KOD/CR2, KOD/KCR2, KOD/KTOU2, KOD/TOU2, KOD/YTOU2, KOD/KSCR1, KOD/KST1, KOD/SCR1, KOD/ST1, KOD/KSCR2, KOD/KST2, KOD/SCR2, KOD/ST2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentovi teoretickou přípravu pro základní činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur. Důraz je kladen na poznatky o tvorbě produktu CR (zájezdů) a jeho distribuce včetně ochrany spotřebitele CK/CA.

Požadavky na studenta

Obsah

Postavení cestovní kanceláře a cestovní agentury na trhu. Právní a ekonomické aspekty. Postavení a kompetence cestovní kanceláře a cestovní agentury v domácím, výjezdovém a příjezdovém CR. Sdružování cestovních kanceláří a cestovních agentur do asociací v ČR, v EU a ve světě. Spolupráce cestovní kanceláře a cestovních agentur při distribuci zájezdu. Cestovní kancelář jako producent zájezdu. Zájezd a jeho specifika. Trendy v nabídce. Tvorba produktu - zájezdu. Časový a obsahový algoritmus. Jednotlivé kroky a etapy tvorby a zpracování zájezdu - před realizací zájezdu a po realizaci zájezdu. Smluvní spolupráce cestovní kanceláře a ubytovacích zařízení. Možnosti unifikace smluvních vztahů na mezinárodním trhu. Kooperace cestovní kanceláře a letecké společnosti. Příprava a podmínky realizace chartrových letů na straně cestovní kanceláře. Ochrana spotřebitele v cestovní kanceláři. Pojištění zájezdu. Cestovní smlouva. Katalog a jeho funkce v nabídce cestovní kanceláře a ve vztahu ke spotřebiteli. Segmentace klientely.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
  • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • Horner, S., Swarbrooke, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2006.
  • Novacká Ľ a kol. Cestovný ruch, technika služeb, delegát a sprievodca v cestovnom ruchu. Bratislava: Ekonóm, 2010.
  • Novacká, Ľ. Manažment cestovních kanceláří a cestovních agentur. České Budějovice: EF JU, 2011.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF