Kooperace v obchodě

Zkratka předmětu KOD/KKO
Název předmětu Kooperace v obchodě
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/KKO
Název Kooperace v obchodě
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KO
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je představit formy a potenciál kooperací v obchodě se specifickým důrazem na navazování funkčních dlouhodobých vztahů mezi zainteresovanými subjekty.

Požadavky na studenta

1. Vypracování a odevzdání případové studie.
2. Zápočtový test.

Obsah

Úvod do kooperácie v obchode. Vytváření a zánik kooperací. Řízení obchodních vztahů, rozvoj vztahů s významnými klienty (řízení sektoru prodeje, hodnotová segmentace zákazníků, obchodní aktivity a vypracování strategie a plánu obchodních návštěv jako součást plánu prodeje). Podnikání ve franšízových řetězcích. Strategické aliance. Klastry. Joint venture. Category management a merchandising. Trade marketing. Obchodní model na internetu.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Pavol Kita, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Pavol Kita, Ph.D., Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • Burnett, T. Klíčoví zákazníci a péče o ně. Brno: Computer Press, 2002.
  • Hesková. Kooperace. Praha: Profess Consulting, 2005.
  • Turnerová, L. Franchising jako způsob kooperace malých a středních firem. Praha: Dimar, 2000.
  • Vodáček, L., Vodáčková O. Malé a střední podniky: Konkurence a aliance v Evropské unii. Praha: NT Publishing, 2005.
  • Vodáček, L., Vodáčková O. Strategické aliance se zahraničními partnery. Praha: Management Press, 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF