Managing International Business

Zkratka předmětu KOD/MIB
Název předmětu Managing International Business
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/MIB
Název Summer School of International Business
Akreditováno/Kredity Ano/7
Rozsah hodin Seminář 4 TYD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je umožnit studentům z EF JU i zahraničních univerzit oborově zaměřené prohlubující vzdělání v podobě letní školy. Výuka probíhá v anglickém jazyce. Zaměřením letní školy je podnikání v mezinárodním prostředí ve vztahu k řízení rizik, obchodu a cestovnímu ruchu.

Požadavky na studenta

Obsah

Součástí letní školy jsou exkurze do podniků v ČR i zahraničí, vlastní výzkum, zpracování analýzy rizik podnikání ve vybrané zemi včetně její prezentace a zpracování sebehodnotící eseje.

Zkouška je skládána z následujících témat:
1. Mikro a makro prostředí mezinárodního podnikání
2. Strategie v mezinárodním podnikání
3. Operace v mezinárodním podnikání
4. Rizika v mezinárodním podnikání

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • CZINKOTA, M., I. A. RONKAINEN a M. H. MOFFETT. International Business, 8th Edition. US: Wiley, 2011. ISBN 978-0-470-53065-8.
  • http://www.kpmg.com.au/aci/docs/ent-risk-mgt.pdf
  • AIRMIC, Alarm & IRM. A Structured Approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the Requirements of ISO 31000. 2010.
  • http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/HOMEPAGE/AICST_Risk_management.pdf
  • ISO31000. Communications toolbox.
  • http://www.irr-neram.ca/pdf_files/ISO%2031000.pdf
  • AS/NZS ISO 31000. Risk management- Principles and guidelines. 2009.
  • McNamee, David. Targeting Business Risk. Internal Auditor, Vol. 57 Issue 5, p. 46 - 51, 2000.
  • http://www.sustainabletourismonline.com/awms/Upload/HOMEPAGE/Wilks_Tourism_Risk_Mgt.pdf
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF