Marketing Research

Zkratka předmětu KOD/MR
Název předmětu Marketing Research
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KOD/MR
Název Marketing Research
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/CMV, KOD/KMR, KOD/KMV, KOD/MV
Podmiňující KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of this course is to provide a basic orientation in marketing research, research methods and techniques and their practical application in business decision making.

Požadavky na studenta

The students must succesfully prepare and defend individual projects focused on practical application of a chosen research method (research plan, data collection, analysis, presentation).

The final examination is in oral form and is aimed to assess the knowledge of topics mentioned above. 60 % of the final mark is based on individual project, 40 % is based on answers on question on theory.

Obsah

Study topics:

1. The role of marketing research in business decision making
2. Decisionmaking, marketing research process and research questions
3. Secondary data, databases and marketing information system
4. Qualitative research
5. Quantitative research, quantification and measurement
6. Sampling
7. Survey
8. Observation
9. Experimentation and test markets
10. Data processing and analysis
11. Communicating research results
12. Industry of market research, managing marketing research, ethics and quality

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Principles of Marketing

Získané způsobilosti

The course will enable students to:
1. Gain the general knowledge of the importance of marketing research in business decision making.
2. Acquire the knowledge and skills needed for marketing research application in practice.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Literatura
  • Shukla, P. Essentials of Marketing Research. London, Great Britain, 2008. ISBN 978-87-7681-411-3.
  • Hague, P. N., Hague, N., & Morgan, C.-A. Market research in practice: a guide to the basics. London?; Sterling, VA: Kogan Page, 2004. ISBN 0749441801.
  • McDaniel, C. D., & Gates, R. H. Marketing research essentials (5th ed). Hoboken, N.J: John Wiley, 2006. ISBN 0471684767.
  • http://www.fao.org/docrep/w3241e/w3241e00.HTM
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Individuální příprava ke zkoušce, Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF